Ogólny węgiel organiczny (OWO) w ściekach i próbkach przemysłowych

Wartość OWO w próbce określa zawartość węgla wchodzącego w skład związków organicznych. Parametr ten jest często używany jako wskaźnik czystości ścieku co ma znaczenie w przypadku konieczności zrzutu ścieków do oczyszczalni. Analizy ogólnego węgla organicznego w próbkach przemysłowych często informują nas również o procesie produkcyjnym – obecność zbyt dużej lub zbyt małej ilości związków organicznych może nam powiedzieć o składzie produktu.

Monitorowanie zawartości materii organicznej w ściekach komunalnych i przemysłowych jest niezwykle istotne. Dopuszczalne limity regulowane są przepisami i muszą być spełnione. Wydajność oczyszczalni ścieków można zwiększyć monitorując zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO). Pomiar owo jest niezwykle szybki, nie generuje niebezpiecznych odpadów i lepiej nadaje się do analizy w porównaniu do konwencjonalnych metod, takich jak ChZT lub BZT.

Mierząc próbki prostsze matrycowo można używać metody utleniania na gorąco, w przypadku próbek trudniejszych zaleca się korzystanie z metody spaleniowej (jest możliwość wyposażenia urządzenia w dwie metody pomiarowe).

Aparatura do pomiaru ogólnego węgla organicznego (OWO) w ściekach i próbkach przemysłowych

Przykładami analizatorów wykorzystywanych do pomiaru owo w ściekach i próbkach przemysłowych są Aurora 1030D i Analizator TOC 1080 od brytyjskiego producenta OI Analytical.

Aurora 1030D charakteryzuje się niezwykłą uniwersalnością, a przy tym ogromnymi możliwościami. Świadczą o tym:

  • Możliwość wyposażenia urządzenia w dwie metody pomiarowe: Utleniania z pomocą utleniacza na gorąco oraz spalania wysokotemperaturowego – największa funkcjonalność na rynku
  • Szeroki zakres pomiarowy (Metoda utleniania na mokro: 10 ppb C – 30 000 ppm C, lub metoda spaleniowa: 100 ppb C – 30 000 ppm C)
  • Kompatybilność z akcesoriami: autosampler o pojemności do 88 próbek, moduł do ciał stałych
  • Zgodność z regulacjami: Metoda 5310C, USEPA 415.3, USP <643> / EU 2.2.44, ASTM D 4779, ASTM D 4839, USEPA-DBPR, USEPA-SPCC, ISO 8245, EN 1484

 

Z kolei do głównych zalet Analizatora TOC 1080 należą:

  • Szeroki zakres pomiarowy (50 ppb – 2000 ppm C)
  • Możliwość pomiaru również innych form węgla (i nie tylko): TC, TC-TIC oraz TNb – wykorzystując specjalny moduł pomiarowy TNb.
  • Opatentowane, innowacyjne technologie wydłużające żywotność elementów eksploatacyjnych oraz pozwalające zredukować późniejsze koszty

Aurora 1030D

Mierzone parametry:TOC, TC, IC, NPOC
Zakres pomiarowy:10 ppb – 30000 ppm
MetodaUtlenianie nadsiarczanem na gorąco (98 °C) i katalityczne spalanie wysokotemperaturowe

Analizator TOC 1080

Mierzone parametry:TOC, TC, IC, NPOC
Zakres pomiarowy:50 ppb – 2000 ppm
MetodaKatalityczne spalanie wysokotemperaturowe