NanoSight NS300

System pomiaru wielkości nanocząstek, zoptymalizowany pod kątem próbek fluorescencyjnych.

Analizator NanoSight NS300 to proste w użyciu narzędzie do charakteryzacji nanocząstek w zakresie od 10 nm do 1000 nm (w zależności od badanej próbki i konfiguracji instrumentu). Dzięki zastosowaniu specjalnego, 6-pozycyjnego, filtra kołowego możliwe jest jednoczesne badanie fluorescencji od różnych znaczników, a kontrolowane przez oprogramowanie stolik mikroskopu i temperatura pomiaru zapewniają najwyższą powtarzalność pomiarów, przy minimalnej ingerencji Użytkownika.

Oprogramowanie NTA zostało zaprojektowane w celu spełnienia wymagań zarówno użytkowników naukowych jak i przemysłowych. Pozwala ono na wyświetlanie rozkładów wielkości nanocząstek, łatwe nakładanie na siebie poszczególnych wyników, drukowanie raportów z analizy i eksport danych do innych aplikacji. Unikalną cechą oprogramowania jest możliwość tworzenia trójparametrowych rozkładów wielkości nanocząstek, gdzie oprócz wielkości i stężenia cząstek prezentowane jest także natężenie światła. Dzięki tej funkcji możliwe jest rozróżnienie cząstek o różnej budowie chemicznej, jak na przykład cząstek biologicznych względem złota.

Analizator Nanosight NS300 jest doskonałym rozwiązaniem w analizie wielkości i liczby układów nano, badaniu agregatów białek, a także  pomiarze pęcherzyków zewnątrzkomórkowych i nanopęcherzyków gazów w wodzie.

Urządzenie wykorzystuje technikę NTA (Nanoparticle Size Analysis). Poruszające się ruchami Browna cząstki znajdujące się w próbce są oświetlane wiązką lasera o wybranej długości. Światło laserowe ulega rozproszeniu na cząstkach w ten sposób, że rozbłyski światła są doskonale widoczne pod wbudowanym mikroskopem o powiększeniu 20x. Połączona z mikroskopem kamera rejestruje z szybkością 30 klatek na sekundę film, na podstawie którego oprogramowanie oblicza współczynniki dyfuzji cząstek. Z równania Stokesa-Einsteina te współczynniki dyfuzji są przeliczane na średnice hydrodynamiczne.

Charakterystyczne cechy:

  • Równoległa analiza rozmaitych parametrów – oszczędza czas i próbkę
  • Wizualna obserwacja ruchu cząstek – zwiększa pewność wyniku
  • Minimalne przygotowanie próbki
  • Wybór między kamerą standardową a kamerą wysokiej czułości
  • Kontrola temperatury
  • Wybór jednej z czterech długości fali lasera
  • Wybór sześciu filtrów fluorescencyjnych umieszczanych w filtrze kołowym
Zakres wielkości cząstek 10 nm – 2 μm
Zakres stężeń 106 – 109 cząstek/ml
Opcje laserów 405 nm, 55 mW (fioletowy)

488 nm, 45 mW (niebieski)

532 mn, 50 mW (zielony)

642 nm, 40 mW (czerwony)

Zakres kontroli temperatury od 5° C poniżej temperatury otoczenia do 55° C
Stolik Zamocowany na stałe
Głębia ostrości Ustawiana z poziomu oprogramowania
Kamera sCMOS
Fluorescencja Koło z napędem i 6 miejscami na filtry
Minimalna objętość próbki 0,2 ml
Rozpuszczalniki nieagresywne rozpuszczalniki organiczne i wodne
Wymiary (szer., dł., wys.) /cm 40 x 25 x 40
Masa 12 kg
pompa strzykawkowa do nanosighta

Pompa strzykawkowa NanoSight

Jest dostępna dla wszystkich systemów NanoSight. Umożliwia wykonywanie pomiarów ze stałym przepływem próbki.

Autosampler NanoSight

Pozwala na całkowitą automatyzację pomiarów

białka – agregaty

medycyna – pomiar pęcherzyków zewnątrzkomórkowych

analiza wielkości i liczby układów nano

produkty konsumenckie/przemysł spożywczy (nanopęcherzyki gazów w wodzie)

egzosomy i mikropęcherzyki

pomiar wielkości cząstek wirusów


Linki do strony producenta