Asfalty

Asfalt jest produktem naftowym szeroko wykorzystywanym w przemyśle budowlanym. Ten lepko-sprężysty materiał, będący mieszanką aromatycznych węglowodorów jest uznawany za złożony układ koloidalny. Asfalt używany jest przy budowie dróg jako lepiszcze wiążące kruszywa mineralne i jako taki ma znaczący wpływ na wytrzymałość gotowej konstrukcji. W celu polepszenia jego własności mechanicznych często stosowane są dodatki w postaci polimerów, gumy, olejów czy regulatorów pH. Oferowane przez nas urządzenia pozwalają na:

  • Testy zgodności z branżowymi standardami
  • Pełną charakteryzację własności reologicznych
  • Rozwój formulacji i kontroli jakości
  • Ustalenie temperatury mieszania i kompakcji
  • Badanie ciał stałych pod kątem zmęczenia i skumulowanych naprężeń
  • Badanie rozmiaru cząstek i stabilności emulsji
  • Ocenę i porównanie konkurencyjnych produktów

Rodzina Mastersizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium

DSR

Mierzone parametry:Własności reologiczne asfaltów
Moment obrotowy:10µNm - 10mNm
Temperatura pomiaru:5°C - 95°C