Reometr rotacyjny | Kinexus+

Kinexus dostępny jest w czterech wersjach: Lab+, Pro+, Ultra+ oraz DSR/DSR+

Reometr rotacyjny z rewolucyjnym oprogramowaniem

Reometr rotacyjno-oscylacyjny Kinexus od firmy Netzsch (dawniej produkt Malvern Panalytical) jest innowacyjnym, stworzonym od postaw instrumentem, zmieniającym znaczenie słowa „reometr”. Projektanci stworzyli urządzenie, którego cechy pozwolą użytkownikowi spędzać więcej czasu przy projektowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów, a mniej przy nauce reologii.

Kinexus rewolucjonizuje najbardziej krytyczne elementy związane z eksperymentem i z samym urządzeniem – od przygotowania i umieszczenia próbki w przyrządzie, przez zaprojektowanie i wykonanie pomiaru, aż po analizę danych i sporządzenie raportu.

Inteligentne i nowoczesne rozwiązania techniczne sprawiają, że analizator pomaga i prowadzi użytkownika przez wszystkie etapy pomiaru.

Sercem reometru rotacyjnego Kinexus jest rSpace – rewolucyjne oprogramowanie, stwarzające nowe możliwości w dziedzinie komunikacji użytkownika z reometrem. rSpace został zaprojektowany tak, by przeprowadzenie eksperymentu było jednakowo łatwe dla użytkowników początkujących, jak i ekspertów. Częścią oprogramowania jest baza dostępnej wiedzy reologicznej, obejmująca schematy eksperymentów, publikacje naukowe i pomoc w interpretacji danych.

Wiele elementów Kinexusa zostało zaprojektowanych specjalnie dla przemysłu farmaceutycznego, m. in. ochrona danych pomiarowych zgodnie z wymaganiami 21 CFR Part 11, Standardowe Procedury Operacyjne (SOPy) oraz baza danych obejmująca aplikacje, artykuły i przykłady konkretnych zastosowań reologii w farmacji. Obejmuje ona pomiary m. in. maści, kremów, kropli do oczu, pian, zawiesin i emulsji. Typowymi zastosowaniami są: badania tworzenia i absorpcji sprayów doustnych oraz donosowych; określanie punktu płynięcia; charakteryzacja właściwości płynięcia i wnikania kremów, maści i mleczek; charakteryzacja żeli i czasu żelowania.

Reometr rotacyjny czy lepkościomierz/wiskozymetr?

Reometr rotacyjny w przeciwieństwie do zwykłych wiskozymetrów lub lepkościomierzy posiada istotne cechy polepszające komfort pracy przy pomiarach reologicznych. Dzieje się tak za sprawą znacznie szerszego zakresu pomiarowego, możliwości pomiarów właściwości lepkosprężystych, dokładnej kontroli temperatury i szczeliny oraz automatyzacji pomiarów (gotowe sekwencje pomiarowe) i modułowej budowie (brak konieczności użycia narzędzi przy rekonfiguracji aparatu na inny układ pomiarowy).

Kolejną zaletą reometru jest to, że umożliwia on również bardziej skomplikowane pomiary, takie jak analiza utwardzania pod wpływem promieniowania UV i charakteryzacja mocno stężonych dyspersji. Dzięki szerokim możliwościom pomiarowym, na reometrze można również symulować takie procesy produkcyjne, jak płynięcie i ścinanie materiałów.


Posiadamy reometr demonstracyjny w laboratorium. Świadczymy usługi pomiarów reologicznych próbek na reometrze Kinexus:

  • Testy rotacyjne (np. krzywe lepkości, krzywe płynięcia, granica płynięcia, tiksotropia, lepkość w funkcji czasu, lepkość w funkcji temperatury)
  • Testy oscylacyjne (np. pełzanie i odzysk, przemiatanie częstotliwością i amplitudą)

Trzy kontrolowane i konfigurowane niezależnie od siebie zespoły układów reometru, składające się na cały system:

Silnik i łożyska powietrzne. Najwyższej precyzji silnik o niskiej bezwładności (rMotion) oraz system łożysk powietrznych pozwalają dokładnie kontrolować zadane naprężenie i szybkości ścinania. Umożliwia to uzyskanie ciągłego momentu obrotowego z wysoką rozdzielczością, co przekłada się na uzyskanie bardzo dokładnej charakterystyki odpowiedzi próbki.

Kontrola szczeliny i pomiar siły normalnej. Kinexus łączy dokładny system pomiaru szczeliny z najbardziej czułym układem pomiaru siły normalnej (od 0,001 N). Dzięki temu reometr rejestruje nawet najmniejsze zmiany w próbce już od momentu umieszczenia jej w układzie.

Kontrola temperatury. System termoregulacji został zaprojektowany z myślą o wydajności i stabilności pracy, co zaowocowało niespotykaną rozdzielczością – 0,01 °C.

ultra+ pro+ lab+
Dziedzina zastosowań reometru Łożysko o najlepszych parametrach do najbardziej zaawansowanych badań Przeznaczony do szeroko rozumianych badań i rozwoju Standardowe procedury operacyjne do badań w kontroli jakości
Standardowe tryby pracy Bezpośrednio kontrolowane odkształcanie, kontrolowana szybkość ścinania, kontrolowane naprężenie ścinające
Zakres momentu obrotowego – pomiary rotacje 1 nNm – 250 mNm 5 nNm – 225 mNm 10 nNm – 200 mNm
Zakres momentu obrotowego – pomiary oscylacyjne 0,5 nNm – 250 mNm 1 nNm – 225 mNm 5 nNm – 200 mNm
Rozdzielczość momentu obrotowego 0,05 nNm 0,1 nNm 0,1 nNm
Rozdzielczość pozycji <10 nrad
Zakres prędkości kątowej 1 nrads-1 – 500 rads-1  10 nrads-1 – 325 rads-1 
Dokładność rejestracji odkształcenia < 10 ms
Zakres częstotliwości 6,28 μrads-1 – 942 rads-1 (1 μHz – 150 Hz) 6,28 μrads-1 – 628 rads-1

(1 μHz – 100 Hz)

Bezwładność rotoru 12 μNm2
Zakres siły normalnej 0,001 – 50 N
Dokładność wskazania siły normalnej 0,5 mN
Czas odpowiedzi siły normalnej <10 ms
Dokładność szczeliny pomiarowej 0,1 μm
Częstotliwość dostarczania danych do oprogramowania do 5 kHz
Kontrola stanu próbki dane o próbce zbierane od momentu nałożenia do momentu usunięcia próbki z układu pomiarowego
Sposób komunikacji urządzenia z komputerem USB2 – „plug & play”
Oprogramowanie rSpace Sekwencje prowadzące użytkownika przez wszystkie etapy eksperymentu, funkcjonalność SOP oraz możliwość pełnej dowolności projektowania pomiaru
zgodność z 21 CFR part 11 opcjonalna

Kinexus pro+

Kinexus pro+ został zaprojektowany z myślą o charakteryzacji dyspersji i innych złożonych płynów, a także substancji lepkosprężystych. Reometr ma możliwość jednoczesnego podwójnego pomiaru - siły ścinającej i siły normalnej. Reometr posiada modułową budowę typu „plug & play” zgodną z wszystkimi jednostkami kontrolnymi i pomiarowymi. Takżę pro+ posiada unikalną możliwość tworzenia SOP – standardowych procedur operacyjnych ułatwiających i przyspieszających pomiary.

Kinexus lab+

Kinexus lab+ został zaprojektowany z myślą o testach reologicznych w laboratoriach działu kontroli jakości. Łatwość obsługi jest najważniejsza w tej profesji, a intuicyjne, prowadzące krok po kroku oprogramowanie rSpace pozwala na standaryzowanie procedur operacyjnych (utworzenie tzw. SOP). Dzięki SOP możliwe jest uruchamianie protokołów pomiarowych bez konieczności posiadania gruntownej wiedzy o reometrii.

Kinexus ultra+

Kinexus ultra+ posiada najczulsze łożysko powietrzne i najszerszy zakres momentu siły, połączony z osiową kontrolą siły normalnej. Został opracowany z myślą o najbardziej zaawansowanych testach reologicznych. Oprogramowanie rSpace umożliwia nieograniczone możliwości projektowania w pełni konfigurowalnych procedur pomiarowych, pozwalając naukowcom nastawiać i przeprowadzać dopasowane do indywidualnych potrzeb testy reologiczne.

Kinexus DSR i DSR+

Kinexus DSR i DSR+ to reometry dynamicznego ścinania, dedykowane do badań asfaltów. Są to następcy reometru Bohlin DSR - urządzenia sprawdzonego na rynkach całego świata. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o standardach branżowych, dla wydajnego testowania spoiw asfaltowych oraz asfaltów wg norm AASHTOO, SHRP oraz PN-EN 14770.

Moduł pomiarowy (geometrie)

System inteligentnego rozpoznawania geometrii i automatycznej konfiguracji. Szeroki zakres pomiarowy układu zaprojektowany specjalnie do charakteryzowania właściwości reologicznych dyspersji i innych złożonych płynów i substancji lepkosprężystych. Kompatybilność z wszystkimi wersjami Kinexusa.

Płaszcz termostatujący z ogniwami Peltiera

Kontroler warunków otoczenia minimalizujący gradienty temperatury w układzie z geometriami pomiarowymi. Płaszcz termostatujący z ogniwami Peltiera ma budowę zapobiegającą stratom cieplnym w środowisku próbki oraz minimalizujący pojawianie się gradientów temperaturowych. Zastosowanie przy pomiarach wysoce wrażliwych termicznie próbek i do pomiarów, w których decydujące znaczenie ma kryterium temperaturowe, gdzie zakres temperatury jest znacznie powyżej lub poniżej temperatury otoczenia.

Kartridż cylindryczny z ogniwem Peltiera

Kontroler warunków otoczenia w cylindrycznym układzie pomiarowym. Kartridż cylindryczny z ogniwem Peltiera zapewnia wiele opcji konfiguracji umożliwiając kontrolę temperatury przy pomiarach substancji począwszy od wysoce płynnych próbek po wysoce stężone dyspersje wykazujące granicę płynięcia. Może być skonfigurowane do współpracy z innymi akcesoriami.

Kartridż z płytką wyposażoną w ogniwo Peltiera

Kontroler warunków otoczenia do układów stożek-płytka i płytka-płytka. Kartridż z płytką zawierającą ogniwo Peltiera spełnia wymagania kontroli temperatury przy większości zastosowań od cieczy po substancje lepkosprężyste jak kremy, pasty i żele.

Przystawka do utwardzania światłem UV/Vis

Przystawka umożliwiająca obserwację procesu utwardzania próbki światłem UV/Vis w układzie cylindrycznym. Przystawka umożliwia sieciowanie próbki pod wpływem światła UV/Vis w układzie współosiowych cylindrów. Dzięki temu rozwiązaniu można śledzić postęp reakcji sieciowania inicjowanego światłem UV lub światłem widzialnym w czasie rzeczywistym w przypadku próbek takich jak np. kleje, uszczelniacze, powłoki czy farby. Wszystkie geometrie Kinexusa - płytki i stożki o średnicy do 40 mm są kompatybilne z przystawką UV/Vis wliczając w to także płytki jednorazowe.

Farmacja
produkty konsumenckie
asfalty
przemysł spożywczy
chemia specjalistyczna.