Lepkość i właściwości reologiczne

Reologia jest nauką zajmującą się płynięciem i odkształceniem materiałów pod wpływem działania sił.  Pomiar własności reologicznych można przeprowadzić dla wielu rodzajów materiałów – od rozcieńczonych roztworów polimerów i surfaktantów, przez ciała pół-płynne jak kremy i żele, do stałych lub stopionych polimerów i asfaltu. Wiele z nich wykazuje złożone właściwości, a ich lepkość i lepkosprężystość może zależeć od zadanych warunków takich jak naprężenie, skala czasowa czy temperatura. Dobór odpowiedniego rodzaju reometru jest zależny od  wymaganej szybkości ścinania i skal czasowych, jak również objętości i lepkości próbki. Wśród przykładów pomiarów reologicznych wyróżnić można:

  • Charakterystykę lepkości nie-Newtonowskich materiałów przy różnych prędkościach ścinania symulujących warunki procesowe lub użytkowe
  • Klasyfikację materiałów pod kątem ich właściwości lepkosprężystych
  • Optymalizację i ocenę stabilności dyspersji
  • Określenie tiksotropii farb i pokryć, w celu zbadania ich końcowych właściwości użytkowych
  • Określenie wpływu budowy molekularnej polimerów na właściwości lepkosprężyste
  • Ocena produktów spożywczych i kosmetycznych pod kątem ich zdolności do rozsmarowywania

Zetasizer Advance

Rodzina Zetasizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa
Zakres pomiarowy:0,3nm - 10µm
Dozwolone próbki:Mokre
Technika:DLS, ELS, SLS, MADLS