Całkowita zawartość węgla organicznego w wodach czystych i środowiskowych

Pomiar całkowitej zawartości węgla organicznego zaczęto wykorzystywać do badań czystości wód już w latach 70 ubiegłego stulecia. Wartość całkowitego węgla organicznego w próbce określa zawartość węgla wchodzącego w skład związków organicznych. Parametr ten obecnie służy jako doskonały wskaźnik jakości wody. Wykorzystuje się go także do oceny czystości aparatury farmaceutycznej lub procesowej. W przypadku wód czystych jakość wody ma olbrzymie znaczenie. Pozwala ocenić czy daną wodę można użyć do procesu produkcji bądź zezwolić na jej spożycie.

Przykładem metody wykorzystywanej do pomiaru TOC w wodzie pitnej jest metoda utleniania na gorąco – bardzo prosta i niewymagająca częstych wymian eksploatacyjnych, a dająca przy tym bardzo powtarzalne wyniki.

Całkowita zawartość węgla organicznego w wodzie czystej – aparatura

Przykładem analizatora wykorzystywanego do pomiaru całkowitej zawartości węgla organicznego w wodach czystych i środowiskowych jest Aurora 1030W. W zależności od konfiguracji i aplikacji instrument umożliwia analizę nawet kilkuset próbek w trakcie jednej doby, przy zakresie pomiarowym 10 ppb – 30 000 ppm.

Producent – firma OI Analytical posiada ponad 45-letnie doświadczenie w projektowaniu analizatorów TOC. Firma OI wprowadziła na rynek rewolucyjną metodę mokrego utleniania w podwyższonej temperaturze. Technika ta umożliwiła uzyskanie dokładnych wyników przy jednocześnie niskich kosztach eksploatacji i konserwacji, a także bardzo łatwej obsłudze instrumentu. Utlenianie na gorąco z użyciem Na2S2O8 spełnia wymogi regulacyjne i normy dotyczące testowania jakości wody:

normy pomiar całkowita zawartość węgla organicznego w wodzie czystej Tebela 1. Zgodność metody mokrego utleniania w podwyższonej temperaturze z pomocą utleniacza z normami.

Aurora 1030W

Mierzone parametry:TOC, TC, IC, NPOC
Zakres pomiarowy:10 ppb – 30000 ppm
MetodaUtlenianie nadsiarczanem na gorąco (98 °C)

Podsumowanie

Na rynku spotkamy wiele metod utleniania węgla organicznego (pomiaru całkowitej zawartości węgla organicznego). Nasz wybór powinniśmy dostosować do rodzaju próbek, które będziemy mierzyli. Najsilniejszą metodą utleniania jest spalanie wysokotemperaturowe (w temp. min. 680 oC), które jednak nie jest odpowiednie do pomiarów próbek o niskiej zawartości węgla organicznego. Do tego celu zostały stworzone metody „czyste”, wykorzystujące utleniacz i posługujące się lampą UV lub podgrzewaniem próbki (w zakresie do 98 oC), do jego aktywowania. Metody te są prostsze w obsłudze, bardziej dokładne w dolnym zakresie pomiarowym oraz tańsze w eksploatacji (szczególnie rozwiązania nieposiadające lampy UV). Nasze urządzenie OI Aurora 1030W, które wykorzystuje temperaturę do aktywacji utleniacza doskonale sprawdza się w badaniu wód czystych i środowiskowych. Instrument dodatkowo posiada możliwość doposażenia w moduł do spalania wysokotemperaturowego (na katalizatorze platynowym) oraz moduł do pomiaru ciał stałych – to sprawia, że w zależności od naszych przyszłych potrzeb możemy w łatwy i tani sposób rozszerzyć jego możliwości pomiarowe.