Ogólny węgiel organiczny w wodach czystych i środowiskowych

Pomiar zawartości ogólnego węgla organicznego zaczęto wykorzystywać do badań czystości wód już w latach 70 ubiegłego stulecia. Wartość OWO w próbce określa zawartość węgla wchodzącego w skład związków organicznych. Parametr ten obecnie służy jako doskonały wskaźnik jakości wody. Wykorzystuje się go także do oceny czystości aparatury farmaceutycznej lub procesowej. W przypadku wód czystych jakość wody ma olbrzymie znaczenie. Pozwala ocenić czy daną wodę można użyć do procesu produkcji bądź zezwolić na jej spożycie.

Przykładem metody wykorzystywanej do pomiaru TOC w wodzie pitnej jest metoda utleniania na gorąco – bardzo prosta i niewymagająca częstych wymian eksploatacyjnych, a dająca przy tym bardzo powtarzalne wyniki.

Ogólny węgiel organiczny w wodzie czystej – aparatura

Przykładem analizatora wykorzystywanego do pomiaru zawartości ogólnego węgla organicznego w wodach czystych i środowiskowych jest Aurora 1030W. W zależności od konfiguracji i aplikacji instrument umożliwia analizę nawet kilkuset próbek w trakcie jednej doby, przy zakresie pomiarowym 10 ppb – 30 000 ppm.

Producent – firma OI Analytical posiada ponad 45-letnie doświadczenie w projektowaniu analizatorów TOC. Firma OI wprowadziła na rynek rewolucyjną metodę mokrego utleniania w podwyższonej temperaturze. Technika ta umożliwiła uzyskanie dokładnych wyników przy jednocześnie niskich kosztach eksploatacji i konserwacji, a także bardzo łatwej obsłudze instrumentu. Utlenianie na gorąco z użyciem Na2S2O8 spełnia wymogi regulacyjne i normy dotyczące testowania jakości wody:

normy pomiar ogólny węgiel organiczny w wodzie czystej Tebela 1. Zgodność metody mokrego utleniania w podwyższonej temperaturze z pomocą utleniacza z normami.

Aurora 1030W

Mierzone parametry:TOC, TC, IC, NPOC
Zakres pomiarowy:10 ppb – 30000 ppm
MetodaUtlenianie nadsiarczanem na gorąco (98 °C)