Rodzina Sievers M9 | Analizatory TOC w wodach oczyszczonych

Rodzina analizatorów TOC serii M9 to urządzenia przeznaczone do pomiarów próbek farmaceutycznych oraz do tych aplikacji, w których wymagane jest oznaczanie niskich poziomów węgla organicznego. Specjalna wersja M9e jest przystosowana do pomiaru TOC w ultraczystych wodach wykorzystywanych w przemyśle mikroelektronicznym. Sievers M9 jest następcą analizatorów serii 900, które w latach 2004 – 2014 były najczęściej wybieranymi analizatorami TOC pracującymi w laboratoriach przemysłu farmaceutycznego. Sievers M9 kontynuuje trendy obecne w poprzedniej serii – oferuje pełną kwalifikację IQ/OQ/PQ, zgodność z wymaganiami 21 CFR Part 11, roczną stabilność kalibracji i brak gazów niezbędnych do obsługi urządzenia. Nowa seria to również innowacje – między innymi wbudowany pomiar przewodności, skrócenie czasu analizy o 50% oraz możliwość pomiaru pojedynczych próbek w trybie Turbo, skracającym kilkukrotnie czas potrzebny do pomiaru próbek podawanych z w pełni załadowanego autosamplera.

Metoda pomiaru stosowana w analizatorach to konduktometria membranowa. Pomiar TOC jest odporny na obecność jonów zaburzających pomiar przewodności – przed celą konduktometryczną znajduje się membrana selektywnie przepuszczająca jedynie dwutlenek węgla, będący produktem całkowitego utlenienia węgla organicznego. Inne substancje są zatrzymywane na membranie i nie wpływają na pomiar.

Sievers M9 Laboratory

Mierzone parametry:TOC, TC, IC
Zakres pomiarowy:0,03 ppb - 50 ppm
Metoda:Konduktometryczna z membraną selektywną

TOCOWO w wodach oczyszczonych

Sievers M9 Portable

Mierzone parametry:TOC, TC, IC
Zakres pomiarowy:0,03 ppb - 50 ppm
Metoda:Konduktometryczna z membraną selektywną

TOCOWO w wodach oczyszczonych

Sievers M9 On-Line

Mierzone parametry:TOC, TC, IC
Zakres pomiarowy:0,03 ppb - 50 ppm
Metoda:Konduktometryczna z membraną selektywną

TOCOWO w wodach oczyszczonych