OpenSPR/SPR-XT | System SPR

System SPR – najwyższej jakości dane o kinetyce wiązania i powinowactwie

OpenSPR jest jedynym na świecie kompaktowym instrumentem SPR (ang. Surface Plasmon Resonance) typu benchtop. Instrument zapewnia wysokiej jakości analizę interakcji biomolekuł bez potrzeby znakowania oraz przy ułamku kosztów istniejących na rynku rozwiązań. Unikalna nano-struktura powierzchni czujnika wykorzystuje technikę zlokalizowanego SPR (LSPR), dostarczając powtarzalne i niezwykle precyzyjne dane kinetyczne.

OpenSPR-XT to urządzenie zintegrowane z autosamplerem umożliwiające w pełni zautomatyzowaną pracę przez 24/7.

SPR jest złotym standardem w pomiarze kinetyki wiązania zarówno w przemyśle jak i w środowisku akademickim. Technika wykorzystywana jest przez tysiące firm biotechnologicznych i większość firm farmaceutycznych na świecie – od odkrywania nowych leków po lepsze zrozumienie chorób.

Standardowy instrument SPR składa się z optycznego systemu pomiarowego, systemu obsługi płynów oraz sensora.

Sensor SPR składa się z bardzo cienkiej warstwy złota nałożonej na szklane podłoże. Kiedy źródło światła oświetla złotą warstwę, generowana jest fala plazmoniczna, która następnie wytwarza pole elektryczne rozciągające się nad powierzchnią czujnika. To pole elektryczne jest bardzo czułe na zmiany stałej dielektrycznej, dzięki czemu z łatwością jesteśmy w stanie wykryć zmiany masy lub współczynnika załamania światła na powierzchni czujnika, które towarzyszą powstaniu wiązania między cząstkami. Optyczny system detekcji jest używany do pomiaru zmian właściwości sensora, generuje on sygnał obrazujący powstawanie wiązań molekularnych w czasie rzeczywistym. Dane są wyświetlane przez cały czas trwania eksperymentu, dając użytkownikowi natychmiastową informację zwrotną o przebiegu reakcji i umożliwiając mu szybką optymalizację eksperymentu.

Na poniższej grafice przedstawiono etapy pomiaru:

zasada działania SPRWykres odpowiedzi może być interpretowany jako dodawanie lub usuwanie biomolekuł z powierzchni czujnika. Wzrost odpowiedzi odpowiada wiązaniu biomolekuły. W przypadku analizy kinetycznej krzywych wiązania analitu, mierzona jest zarówno asocjacja, jak i dysocjacja oddziaływania kinetycznego.

LSPR (Localized surface plasmon resonance)

OpenSPR wykorzystuje zlokalizowany rezonans plazmonów powierzchniowych (LSPR).

LSPR wytwarza silny rezonansowy pik absorbancji w zakresie światła widzialnego, a jego położenie jest bardzo wrażliwe i wynika z lokalnego współczynnika załamania otaczającego cząstkę. OpenSPR mierzy zatem małe zmiany w długości fali (w pozycji absorbancji), a nie kąt odbicia jak w tradycyjnym SPR.

SPR i LSPR porównanie

Wydajność

Stała asocjacji (kon) 1×103 – 1×107 1/M*s
Stała dysocjacji (koff) 0,1 – 1×10-5 1/s
Zakres powinowactwa (KD) mM – pM

 

Hardware (OpenSPR)

Ilość kanałów 2
Szybkość przepływu 5 – 200 μl/min
Nastrzyk półautomatyczny
Objętość nastrzyku 5 – 150 μl
Zakres temperaturowy 4 – 40°C (max 10°C < temp. otoczenia)
Zmiana buforu Dostępne 3 porty, zmiana automatyczna
Wymiary instrumentu 46 x 34 x 21 cm
Waga 19 kg
Rozszerzenie plików wyjściowych CSV, Tracedrawer

 

Hardware (OpenSPR-XT)

Pojemność 2 płytki 96-dołkowe, fiolki 2/10 ml
Temperatura próbek Chłodzone od 20 do -4 °C
Nastrzyk automatyczny
Nieprzerwany czas pracy 24 godziny
Wymiary 78 x 55 x 53 cm

OpenSPR – stacjonarny instrument SPR zapewniający wysokiej jakości analizę interakcji biomolekuł. Unikalna struktura powierzchni czujnika dostarcza Użytkownikowi powtarzalnych i niezwykle precyzyjnych danych kinetycznych.

OpenSPR-XT to model, który został zintegrowany z autosamplerem, aby umożliwić w pełni zautomatyzowaną pracę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

  • Białka
  • Lipidy
  • Węglowodany
  • Przeciwciała
  • Kwasy nukleinowe
  • Małe cząsteczki
  • Komórki
  • Wirusy
  • Nanocząstki

Linki do strony producenta