Creoptix Wave System | Grating-Coupled Interferometry

Creoptix® WAVEsystem to bioanalityczne urządzenie nowej generacji znajdujący zastosowanie w opracowywaniu nowych leków, który zapewnia przełomowy poziom analizy kinetyki wiązania. Wyjątkowo wysoka jakość danych, kompatybilność z próbkami i zautomatyzowane oprogramowanie WAVE ułatwiają odkrywanie leków i otwierają nowe możliwości w badaniach i rozwoju.

Creoptix® WAVEsystem łączy niezrównaną wysoką czułość techniki GCI (Grating – Coupled Interferometry) w jednostce głównej WAVEcore z oprogramowaniem WAVEcontrol, które zapewnia doskonałą analizę danych oraz WAVEchips, mikroprzepływymi kartridżami opracowanymi w technologii „no – clog”, które obsługują szeroki zakres typów i rozmiarów próbek. System WAVE wyposażony jest w autosampler z kontrolą temperatury, który mieści fiolki, dwie płytki 96- lub jedną płytkę 384-dołkową, co jeszcze bardziej ułatwia pracę. W całości system zapewnia niezrównaną platformę do kinetyki wiązania w czasie rzeczywistym bez konieczności znakowania.

  • Surowe próbki, ostre chemikalia i cząstki do 1000 nm.
  • Zintegrowany, jednorazowy kartridż o niewielkiej powierzchni.
  • Ultraszybkie czasy przejścia 150 ms z wiarygodnym określeniem prędkości wyłączania do 10 s-1.
  • Doskonały stosunek sygnału do szumu (0,01 pg/mm2 przy 1 Hz).
  • Wiarygodna kinetyka i powinowactwo wiązania (KD) od niskich pM do niskich mM z sygnałami poniżej 1 pg/mm2.
  • Analizowanie dużych stosunków masy cząsteczkowej ligandu do analitu do >1000:1.
  • Do 120 godzin pracy bez nadzoru.

Zalety

System Creoptix® WAVEsystem łączy w sobie odporność na surowe próbki, wysoką czułość i zaawansowane oprogramowanie, tworząc nowatorską platformę wykorzystującą biosensory optyczne do bezznacznikowej kinetyki wiązania w czasie rzeczywistym. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej mikrofluidyki i naszej zastrzeżonej technologii interferometrii sprzężonej z siatką (GCI) możliwe jest uzyskiwanie nowych danych z trudnych próbek, co pozwala na dogłębne zrozumienie uzyskanych wyników.

Analiza „Label – Free” jakiej jeszcze nie było

WAVE wykorzystuje opatentowaną przez Creoptix technologię GCI (Grating-Coupled Interferometry). W połączeniu z autosamplerem o kontrolowanej temperaturze, który może obsługiwać 2x 48-fiolkowe stojaki, 96- lub 384-dołkowe płytki lub ich kombinacje, WAVE oferuje czułość umożliwiającą pracę z niskimi poziomami immobilizacji i dużymi stosunkami masy cząsteczkowej (MW) ligandu do analitu.

Wysoka czułość

GCI różni się od SPR sposobem odczytu zmiany współczynnika załamania światła. W SPR, plazmon powierzchniowy jest szybko tłumiony i może odebrać sygnały tylko z kilku oddziaływań. W GCI, każdy foton podróżuje przez cały falowód (waveguide), a więc może odebrać sygnały ze znacznie większej ilości oddziaływań, co skutkuje wewnętrznie wyższą czułością. Ponadto, pole ewanescencyjne falowodu w mniejszym stopniu przenika do wnętrza, minimalizując zakłócenia spowodowane zmianami współczynnika załamania światła. Zmiany indeksu refrakcyjnego na powierzchni czujnika są mierzone jako zależne od czasu sygnały przesunięcia fazowego. Pozwala to na osiągnięcie wysokiego stosunku sygnału do szumu, pomiar kinetyki (ka, kd) i powinowactwa (KD) od niskich pM do niskich mM, z sygnałów poniżej 1 pg/mm2 (odpowiednik <1RU), dla wyższej czułości i pewnej analizy kinetycznej.

Duży stosunek masy cząsteczkowej liganda do analitu

Czułość jest często ograniczeniem dla dokładnej i wiarygodnej kinetycznej analizy interakcji molekularnych między dużymi celami leków a inhibitorami małocząsteczkowymi. Duże stosunki wagowych między ligandem a analitem stanowią duże wyzwanie dla tradycyjnej ilościowej analizy bez znakowania i mogą znacząco wpłynąć na jakość danych. Creoptix® WAVE jest kompatybilny z wysokimi stosunkami wagowymi ligandu do analitu, zapewniając doskonałą rozdzielczość i niezawodną kinetykę przy niskich poziomach immobilizacji dla stosunków wagowych ligandu do analitu sięgających nawet >1000:1. Wynikiem jest zwiększona czułość, umożliwiająca dokładne pomiarowanie małocząsteczkowych leków o niskiej skuteczności lub fragmentów, lub celów o niskiej aktywności.

Więcej sygnału, mniej szumu

GCI wytwarza pole ewanescencyjne, które wnika płycej w materiał niż SPR, minimalizując zakłócenia spowodowane zmianami współczynnika załamania światła w materiale. Ta redukcja szumów prowadzi do uzyskania lepszego stosunku sygnału do szumu.

Solidny odczyt

Opatentowana przez Creoptix technologia GCI tworzy interferencyjny odczyt w dziedzinie czasu i wewnątrz falowodu, zamiast sygnału w dziedzinie przestrzeni rzutowanego na kamerę CCD, stosowaną w tradycyjnych metodach interferometrii falowodowej. Pomiar zmian indeksu refrakcyjnego na powierzchni czujnika jako czasowo rozdzielcze sygnały przesunięcia fazowego zapewnia bardziej wytrzymały odczyt niezależnie od dryftu temperatury lub wibracji, co przekłada się na wyższą rozdzielczość sygnału i czasu.

Grating-Coupled Interferometry (GCI) to potężne narzędzie do badania interakcji biomolekularnych. Jest to biosensor optyczny, który wykorzystuje siatkę dyfrakcyjną do sprzężenia światła padającego w fale powierzchniowe. Te fale powierzchniowe, znane jako fale plazmonowe, mogą być używane do pomiaru zmian wskaźnika załamania ośrodka otaczającego.

GCI jest szczególnie przydatne do badania interakcji molekularnych na powierzchniach, takich jak wiązanie białek z przeciwciałami lub adsorpcja małych cząsteczek na powierzchni. Monitorując zmiany fali powierzchniowych, GCI może dostarczyć informacji na temat kinetyki i termodynamiki interakcji molekularnych w czasie rzeczywistym.

Jedną z głównych zalet GCI jest jej czułość. Jest w stanie wykryć interakcje molekularne z rozdzielczością w skali pikogramów na milimetr kwadratowy. Ta wysoka czułość czyni GCI szczególnie przydatnym do badania interakcji o niskiej siłach wiązania, które są trudne do wykrycia za pomocą innych metod.

GCI jest również wszechstronne i może być stosowane z szerokim zakresem powierzchni i analitów. Może być używane do badania interakcji na powierzchniach planarnych, nanopartkach, a nawet pojedynczych komórkach. Ta wszechstronność czyni GCI atrakcyjnym narzędziem do badania szerokiego spektrum układów biologicznych.

Poniżej porównanie technologii biosensorów „Label – free”:

Technologie Biosensorów „Label – free”

  • SPR – detekcja oparta na zlokalizowanym obszarze
  • BLI – technika oparta na warunkach ograniczonej dyfuzji ze względu na brak układu mikroprzepływowego
  • GCI – większa powierzchnia detekcji = więcej przypadków wiązania, przyczyniających się do ogólnego zarejestrowanego sygnału = wyższa pierwotna czułość dla analizy interakcji „labelfree

 

Podsumowując, Grating-Coupled Interferometry to potężne narzędzie do badania interakcji biomolekularnych. Jest czułe, wszechstronne i jest w stanie wykryć interakcje molekularne w czasie rzeczywistym. W związku z tym stało się niezbędnym narzędziem dla badaczy w dziedzinach biofizyki, biochemii i nauk o materiałach.

Specyfikacja ogólna
Szum (RMS) <0,01 pg/mm 2 @ 1 Hz
Dryf <0,3 pg/mm 2 /min
Częstotliwość odczytu 1 Hz, 10 Hz lub 40 Hz
Zakres stałej dysocjacji ka = 103 – 5×107 M-1 s-1 (małe cząsteczki)

ka = 103 – 3×109 M-1 s-1 (duże cząsteczki)

Zakres stałej dysocjacji kd = 10-5 – 10 s-1
Zakres temperaturowy analizy 15°C – 40°C
Limit masy cząsteczkowej Brak dolnej granicy
funkcjonalność waveRAPID® Nie
 

Przepływ

Kanały przepływowe / ścieżki 2, równolegle
Odniesienie do kanału 2–1 i 1–2
Cele przepływowe Szczelne, jednorazowe, zintegrowane z jednorazowymi „WAVEchip”
Szybkość przepływu 1 – 400 μl/min
Odporność na próbki surowe Tak
 

Obsługa próbek

Pojemność próbki 2x płytki mikrotitracyjne

(96 lub 384 dołki, standardowe lub głębokie)

lub stojaki na fiolki (48 pozycji po 1,5 ml)

Bufor 1 bufor
Odgazowywacz Wbudowany
Objętość iniekcji < 450 μl, 100 μl standardowo
Wymagana objętość próbki Objętość iniekcji plus 15-50 μl (zależnie od zastosowania)
Temperatura przechowywania Temperatura otoczenia lub regulowana: 4°C – 20°C
Odzyskanie próbki Tak
Automatyzacja 120h pracy bez nadzoru
 

Obróbka danych

Dostarczane informacje Dane dotyczące kinetyki i powinowactwa (ka , kd , KD)
Wykresy Krzywe w czasie rzeczywistym, nakładanie wielu krzywych,

dopasowanie, raportowanie wykresów punktowych

Ekstrakcja danych Krzywe, ka , kd , KD tabele, wykresy, raporty
Analiza danych W pełni zautomatyzowana
Modele kinetyczne Predefiniowane modele obejmujące interakcje 1:1,

transport masy, heterogeniczny ligand, zmiany konformacyjne i dwuwartościowość

Bezpośrednia kinetyka Tak
 

Creoptix WAVEdelta

 

Specyfikacja ogólna

Szum (RMS) <0,01 pg/mm 2 @ 1 Hz
Dryf <0,3 pg/mm 2 /min
Częstotliwość odczytu 1 Hz, 10 Hz lub 40 Hz
Zakres stałej dysocjacji ka = 103 – 5×107 M-1 s-1 (małe cząsteczki)

ka = 103 – 3×109 M-1 s-1 (duże cząsteczki)

Zakres stałej dysocjacji kd = 10-5 – 10 s-1
Zakres temperaturowy analizy 4°C – 45°C (maks. 20°C poniżej temp. otoczenia)
Limit masy cząsteczkowej Brak dolnej granicy
funkcjonalność waveRAPID® Tak
 

Przepływ

Kanały przepływowe / ścieżki 4, równolegle
Odniesienie do kanału Każda kombinacja 4 kanałów
Cele przepływowe Szczelne, jednorazowe, zintegrowane z jednorazowymi „WAVEchip”
Szybkość przepływu 1 – 400 μl/min
Odporność na próbki surowe Tak
 

Obsługa próbek

Pojemność próbki 2x płytki mikrotitracyjne

(96 lub 384 dołki, standardowe lub głębokie)

lub stojaki na fiolki (48 pozycji po 1,5 ml)

Bufor Automatyczne przełączanie pomiędzy 4 buforami
Odgazowywacz Wbudowany
Objętość iniekcji < 450 μl, 100 μl standardowo
Wymagana objętość próbki Objętość iniekcji plus 15-50 μl (zależnie od zastosowania)
Temperatura przechowywania próbek Temperatura otoczenia lub regulowana: 4°C – 20°C
Odzyskanie próbki Tak
Automatyzacja 120h pracy bez nadzoru
 

Obróbka danych

Dostarczane informacje Dane dotyczące kinetyki i powinowactwa (ka , kd , KD)
Wykresy Krzywe w czasie rzeczywistym, nakładanie wielu krzywych,

dopasowanie, raportowanie wykresów punktowych

Ekstrakcja danych Krzywe, ka , kd , KD tabele, wykresy, raporty
Analiza danych W pełni zautomatyzowana
Modele kinetyczne Predefiniowane modele obejmujące interakcje 1:1,

transport masy, heterogeniczny ligand, zmiany konformacyjne i dwuwartościowość

Bezpośrednia kinetyka Tak

Farmacja – badania na wczesnym etapie rozwoju leków