Preparatywne HPLC

Preparatywne HPLC (Prep-HPLC) jest używane głównie do izolacji i oczyszczania dużych ilości substancji. Jest to niezbędne narzędzie w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym oraz w badaniach naukowych, gdzie wymagane jest pozyskiwanie czystych związków w większych ilościach.

Parametry techniczne:

 • Ciśnienie robocze: Do 10 000 psi (około 689 bar)
 • Rozmiar cząstek fazy stacjonarnej: Poniżej 10 mikrometrów
 • Zakres pH: 2-10
 • Detektory: UV-Vis, MS

Zastosowania:

 • Farmacja: Izolacja aktywnych składników leków, oczyszczanie nowych związków chemicznych.
 • Biotechnologia: Preparatywne oczyszczanie białek, peptydów i innych biomolekuł.
 • Przemysł chemiczny: Produkcja czystych substancji chemicznych na skalę przemysłową.
 • Badania naukowe: Izolacja związków do dalszych badań strukturalnych i funkcjonalnych.

Zalety:

 • Wydajność: Możliwość izolacji dużych ilości czystych związków.
 • Skalowalność: Przystosowanie do produkcji na małą i dużą skalę.
 • Elastyczność: Możliwość dostosowania warunków chromatograficznych do specyficznych potrzeb.

 

Preparatywne HPLC – aparatura:

preparatywne HPLC

AZURA Preparatywne HPLC

Ciśnienie do:400 bar
System pomp:Izokratyczny, birnarny HPG, Czwartorzedowy LPG
Zakres przepływu do:50 ml/min lub 100 ml/min lub 1000 ml/min