TOC/OWO w wodach pitnych i próbkach środowiskowych

Analizatory SUEZ Water Technologies & Solutions do pomiaru TOC/OWO w wodach pitnych i próbkach środowiskowych

Wartość TOC określa w próbce zawartość węgla wchodzącego w skład związków organicznych. Parametr ten jest często używany jako wskaźnik jakości wody lub do oceny czystości aparatury farmaceutycznej. Bliźniaczymi dla TOC parametrami są TC i IC oznaczające odpowiednio całkowitą zawartość węgla (Total Carbon) i zawartość węgla nieorganicznego (Inorganic Carbon). Pomiaru czystych próbek dokonuje się metodą konduktometrii membranowej, natomiast bardziej zanieczyszczonych – metodą utleniania w warunkach nadkrytycznych.

Sievers InnovOx Lab

Mierzone parametry:NPOC, TOC, TC, IC
Zakres pomiarowy:0,5 do 50000 ppm
MetodaSCWO - utlenianie w warunkach nadkrytycznych

TOCOWO w wodach pitnych i próbkach środowiskowych TOCOWO w ściekach i próbkach przemysłowych

Sievers InnovOx Online

Mierzone parametry:NPOC, TOC, TC, IC
Zakres pomiarowy:0,5 do 50000 ppm
MetodaSCWO - utlenianie w warunkach nadkrytycznych

TOCOWO w wodach pitnych i próbkach środowiskowych TOCOWO w ściekach i próbkach przemysłowych

Rodzina Sievers M5310C

Mierzone parametry:TOC, TC, IC
Zakres pomiarowy:4 ppb – 50 ppm
MetodaKonduktometryczna z membraną selektywną

TOCOWO w wodach pitnych i próbkach środowiskowych TOCOWO w wodach oczyszczonych