TOC/OWO w wodach oczyszczonych

Analizatory SUEZ Water Technologies & Solutions do pomiaru TOC/OWO wód oczyszczonych

Wartość TOC określa w próbce zawartość węgla wchodzącego w skład związków organicznych. Parametr ten jest często używany jako wskaźnik jakości wody lub do oceny czystości aparatury farmaceutycznej. Bliźniaczymi dla TOC parametrami są TC i IC oznaczające odpowiednio całkowitą zawartość węgla (Total Carbon) i zawartość węgla nieorganicznego (Inorganic Carbon). Pomiaru czystych próbek dokonuje się metodą konduktometrii membranowej, natomiast bardziej zanieczyszczonych – metodą utleniania w warunkach nadkrytycznych.

Rodzina Sievers M9

Mierzone parametry:TOC, TC, IC
Zakres pomiarowy:0,03 ppb - 50 ppm
MetodaKonduktometryczna z membraną selektywną

TOCOWO w wodach oczyszczonych

Sievers 500 RL / 500 RLe

Mierzone parametry:TOC, TC, IC, przewodność
Zakres pomiarowy:0,03 ppb - 2500 ppm
MetodaKonduktometryczna z membraną selektywną

TOCOWO w wodach oczyszczonych