Spektrofotometria UV-Vis

Spektrofotometria wykorzystuje fakt absorpcji energii elektromagnetycznej przez atomy w próbce, w momencie przejścia pomiędzy stanami kwantowymi (wzbudzenia). Energia mierzona jest dla próbki badanej (w której znajduje się interesujący nas związek) i referencyjnej (nieposiadającej tego związku). Stosunek natężenia energii wiązki badanej do referencyjnej  nazywany jest transmitancją. Dla uproszczenia pomiar natężenia (transmitancję) najczęściej przedstawia się w postaci logarytmicznej, czyli absorbancji.

spektrofotometr - schemat


W ofercie naszej firmy nie znajdują się obecnie żadne spektrofotometry.