Proszki i granulaty

Pomiar wielkości proszków i granulatów

Najpopularniejszą techniką wykorzystywaną do pomiaru wielkości proszków i granulatów jest dyfrakcja laserowa. Granulometry laserowe mają znaczną przewagę nad tradycyjnymi sitami. Zapewniają lepszą powtarzalność i odtwarzalność wyników, a także znacząco skracają czas pomiaru. Analizatory wielkości cząstek oferują szerszy zakres pomiarowy i możliwość personalizacji raportów, a koszty związane z ich utrzymaniem, konserwacją i czyszczeniem są niższe.

Kontrola procesu granulacji w trybie ciągłym

Niezwykle istotnym, a często niekontrolowanym lub kontrolowanym z opóźnieniem parametrem w procesach granulacji jest wielkość cząstek. Rozwiązaniem problemu kontroli uziarnienia w trybie in-line są sondy działające w oparciu o filtr przestrzenny. Urządzenia te umożliwiają prawdziwą kontrolę nad szybkością, postępem i jednorodnością tworzenia granulatu, a dodatkowo nie wymagają przygotowania, ani transportu próbki z granulatora do analizatora. Zastosowanie sondy nie powoduje segregacji frakcji. Istotne jest, aby wielkość poruszających się w przestrzeni cząstek granulatu zawierała się w przedziale 50 – 6000 mikrometrów.

Rodzina Mastersizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium

MicroNIR spektrometr bliskiej podczerwieni

MicroNIR OnSite-W

Technika pomiarowa:spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIRs)
Dostępne modele chemometryczne:ilościowe lub jakościowe
Dodatkowe tryby analizy:analiza kropli cieczy, analiza tabletek, analiza cieczy w kuwecie
Przeznaczenie:potwierdzenie tożsamości surowców (RMID), analiza stężenia konkretnego związku w mieszaninie

micornir PAT-W

MicroNIR PAT

Technika pomiarowa:spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIRs)
Mierzone parametry:unikalne dla każdego procesu (ilościowo lub jakościowo)
Tryby analizy:refleksyjny, transmisyjny (PAT-L)
Przeznaczenie:badania i rozwój, produkcja

SOPAT

SOPAT

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:0,5 – 50.000 µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche, spray'e
Technika:Analiza obrazu
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Insitec

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:100nm do 2500µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche, spray'e
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Parsum

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:50µm do 6000µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line