Motoryzacja i lotnictwo

Powodzenie w branży lotniczej i motoryzacyjnej jest ściśle związane zarówno z jakością i sprawnością energetyczną końcowego produktu, jak i z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa. Znaczący wpływ na te czynniki ma zachowanie i interakcje surowych materiałów i produktów pośrednich. Oferowane przez nas systemy do pomiaru wielkości i kształtu cząstek, potencjału zeta, masy cząsteczkowej czy właściwości reologicznych znajdują w tych sektorach powszechne zastosowanie i pozwalają na:

  • Zapewnienie stałych właściwości materiałów wejściowych
  • Szybkie testowanie nowych rozwiązań i urządzeń
  • Przyspieszenie rozwoju produktu
  • Usprawnienie produkcji i kontroli jakości
  • Zwiększenie wydajności i zysków
  • Redukcję przestojów

Rodzina Mastersizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium

zetasizer advance range

Rodzina Zetasizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek, potencjał zeta, masa cząsteczkowa
Zakres pomiarowy:0,0003µm - 10µm
Dozwolone próbki:Mokre
Technika:DLS, ELS, SLS, MADLS

Mikroskop sił atomowych 250px

nGauge

Mierzone parametry:Topografia powierzchni
Technika:Mikroskopia sił atomowych
Czas pomiaru:16 sekund - 20 minut
Przeznaczenie:Laboratorium

Morphologi 4/4-ID

Mierzone parametry:Wielkość i kształt cząstek identyfikacja chemiczna
Zakres pomiarowy:0,5µm do 1300µm
Technika:Analiza obrazu, spektrometria Ramana
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Przeznaczenie:Laboratorium

Kinexus+

Mierzone parametry:Własności reologiczne
Moment obrotowy:0,05nNm to 250mNm
Temperatura pomiaru:-40°C to 200°C

Rodzina OMNISEC / Viscotek

Mierzone parametry:Masa cząsteczkowa, wielkość i struktura makromolekuł
Dozwolone próbki:Polimery, proteiny, biopolimery
Temperatura pomiaru:do 60°C

Insitec

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:100nm do 2500µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche, spray'e
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Spraytec

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:100nm do 2000µm
Dozwolone próbki:Aerozole, spray'e
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium