Cementy

Cement to złożona mieszanina minerałów i dodatków. Produkcję cementu portlandzkiego w najogólniejszym przypadku możemy podzielić na 3 etapy: przygotowanie surowej mieszanki; produkcja klinkieru; i szlifowanie klinkieru w celu utworzenia gotowego produktu. Krytyczna wytrzymałość i właściwości utwardzające cementu zależą od rozkładu wielkości cząstek uzyskanych w fazie mielenia. Wytrzymałość na ściskanie i jakość utwardzania wzrasta wraz ze zmniejszaniem się wielkości cząstek (wzrasta wówczas powierzchnia właściwa). Typowa mieszanka cementowa powinna zawierać od 60 do 70% materiału o wielkości cząstek od 3 do 30 μm. Z kolei nadmiar zbyt dużych (> 50 μm) lub zbyt małych (< 2µm) może powodować problemy poprzez zmniejszenie wytrzymałości materiału.

Najpopularniejszą techniką badania wielkości cząstek jest dyfrakcja laserowa, która zapewnia szybki i powtarzalny pomiar. Dla bardziej wymagających użytkowników technika ta może jednak okazać się jednak niewystarczająca. Wyższy pozioma zaawansowania zapewnia MDRS (Morfologicznie Ukierunkowana Spektroskopia Ramana), która dodatkowo umożliwia identyfikację chemiczną i morfologiczną wszystkich komponentów wchodzących w skład cementu. Dzięki wykonanym pomiarom zarówno dyfrakcji laserowej, jak i MDRS użytkownik może dokonać pełnego porównania pomiędzy partiami materiałów, co w efekcie pozwala rozwiązać problemy produkcyjne i uzyskać najwyższą jakość produktu.

Rodzina Mastersizer

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:10nm do 3500µm
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Laboratorium

Morphologi 4/4-ID

Mierzone parametry:Wielkość i kształt cząstek identyfikacja chemiczna
Zakres pomiarowy:0,5µm do 1300µm
Technika:Analiza obrazu, spektrometria Ramana
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Przeznaczenie:Laboratorium

Insitec

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:100nm do 2500µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche, spray'e
Technika:Dyfrakcja laserowa
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line

Parsum

Mierzone parametry:Wielkość cząstek
Zakres pomiarowy:50µm do 6000µm
Dozwolone próbki:Mokre, suche
Przeznaczenie:Pomiary on-line, in-line, at-line