Biotechnologia

Biotechnologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, której badania obejmują trzy główne sektory: wszelkie systemy biologiczne wykorzystywane do ochrony środowiska i produkcji; rolnictwo, tj. inżynieria genetyczna w rolnictwie; ochrona zdrowia. Podstawą jest wówczas wytwarzanie i wykorzystywanie DNA i RNA, białek i enzymów, drobnoustrojów, kultur komórkowych itd. Badania biotechnologiczne wykonuje się w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, przemyśle polimerów, ochronie środowiska i wielu branżach, co wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na najróżniejszą aparaturę.

W badaniach biotechnologicznych ważną role odgrywa zespół metod analizy termicznej, pozwalających na obserwację i/lub rejestrowanie zmian właściwości badanej substancji pod wpływem kontrolowanej zmiany temperatury. Wykorzystywane są w syntezie oraz ocenie jakości wyprodukowanych leków, analizie składu danego preparatu, do ulepszenia właściwości funkcyjnych i warunków procesu przetwarzania żywności, a także jest podstawą charakterystyki polimerów. Pozwala także na badanie materiałów kompozytowych i nanostrukturalnych, szeroko stosowanych w biotechnologii oraz medycynie. Pełną charakterystykę materiałów dostarcza zespół instrumentów analizy termicznej firmy HITACHI.

Do często badanych elementów w biotechnologii należą białka, enzymy oraz inne biopolimery, gdzie swoje zastosowanie znajduje szereg instrumentów przeznaczonych do charakterystyki tychże makromolekuł. Wśród aparatów dostarczających podstawowych informacji o biomakromolekułach wyróżnia się analizatory FFF i chromatografy żelowe umożliwiające m.in. separację cząstek oraz określenie rozkładu masy cząsteczkowej, mikrokalorymetry pozwalające wyznaczyć temperaturę topnienia białek, instrumenty pozwalające na wyznaczenie struktury drugorzędowej białek metodą dichroizmu kołowego, a także wiele innych.

Spośród wielu czynników będących przedmiotem badań biotechnologii jest wielkość i kształt cząstek. W naszej ofercie znajduje się aparatura pozwalająca na pomiar indywidualnych cząstek i jej charakteryzacji pod kilkunastoma aspektami. Zmiana kształtu czy wielkości cząstek może być przyczyną krytycznych zmian właściwości produktu, jak rozpuszczalność, biodostępność, konsystencja, aktywność, porowatość, zdolność płynięcia oraz wiele innych. Szczególne znaczenie ma to w badaniach biotechnologicznych wykonywanych w farmacji czy kosmetologii.

Badania biotechnologiczne są podstawą sektora ochrony środowiska. Istotnym parametrem jest wartość całkowitego węgla organicznego w próbce, która określa zawartość węgla wchodzącego w skład związków organicznych. Parametr ten służy jako doskonały wskaźnik jakości wody. Jest często używany jako wskaźnik czystości ścieku co ma znaczenie w przypadku konieczności zrzutu ścieków do oczyszczalni, a także wykorzystuje się go do oceny czystości aparatury farmaceutycznej lub procesowej. Swe zastosowanie znajdują tu aparaty TOC wykorzystywane do pomiaru stężenia węgla organicznego w wodach czystych i środowiskowych, a także w ściekach i próbkach przemysłowych.

 

Aparatura: