Analiza kryminalistyczna

W toku postępowania kryminalistycznego często zachodzi konieczność laboratoryjnego zbadania dowodów lub materiałów związanych ze śledztwem. W tym celu wykorzystuje się szereg narzędzi i technik analitycznych, które stają się coraz bardziej czułe i dokładne, otwierając nowe możliwości w tej dziedzinie.


MDRS (Morphologically Directed Raman Spectroscopy) łączy w jednym urządzeniu zautomatyzowane obrazowanie cząstek i spektroskopię ramanowską, zapewniając jednoczesną analizę rozmiaru i kształtu cząstek oraz chemiczną identyfikację próbki. Technika ta okazuje się być nieoceniona w rozróżnianiu poszczególnych składników mieszaniny czy identyfikacji znajdujących się w próbce zanieczyszczeń. MDSR pozwala na badanie wielu rodzajów próbek kryminalistycznych do których zaliczyć można:

  • Nielegalne substancje psychoaktywne
  • Podrobione leki
  • Gleby
  • Pozostałości prochu strzelniczego
  • Zanieczyszczenia różnego typu

Morphologi 4/4-ID

Mierzone parametry:Wielkość i kształt cząstek identyfikacja chemiczna
Zakres pomiarowy:0,5µm do 1300µm
Technika:Analiza obrazu, spektrometria Ramana
Dozwolone próbki:Mokre i suche
Przeznaczenie:Laboratorium

Mikroskop sił atomowych 250px

nGauge

Mierzone parametry:Topografia powierzchni
Chropowatość powierzchni (Ra)
Grubość warstw
Obrazowanie fazowe (właściwości mechaniczne materiału)
Wielkość cząstek
Technika:Mikroskopia sił atomowych
Czas pomiaru:16 sekund - 20 minut
Przeznaczenie:Laboratorium