Innowacyjne rozwiązanie – Detektor Sievers M9 SEC DOC

Detektor Sievers M9 SEC DOC wzbogaca analizę HPLC/SEC o ilościową detekcję węgla organicznego. M9 SEC separuje i ilościowo oznacza wszystkie frakcje organiczne, nie tylko zawierające chromofor lub fluorofor.

Sievers M9 SEC DOC jest detektorem, który daje nam możliwość analizy organiki w poszczególnych frakcjach, dzięki czemu  pozwala lepiej zrozumieć systemy oczyszczania wody. Analiza całkowitego węgla organicznego (TOC – z ang. Total Organic Carbon) dostarcza niespecyficznej wartości, jaką jest ilość wszystkich związków organicznych. W przypadku niektórych aplikacji obecne w badanej próbce frakcje organiczne podlegając rozdziałowi. M9 SEC umożliwia użytkownikowi uzyskanie wartości TOC, a dokładnie DOC (z ang. Dissolved Organic Carbon) czyli rozpuszczonej frakcji organicznej. M9 SEC jest przystosowany do pracy z systemami HPLC SEC jako jeden z detektorów współpracujących z detekcją UV, fluorescencją lub innymi.


 M9 SEC Detector Brochure, 300 00321 Rev. A.PDF (429.3 kB)

Organics Characterization with Sievers M9 SEC DOC Detector.pdf (148.8 kB)