Sievers InnovOx Online | Przemysłowy analizator OWO

Analizator TOC On-line

TOCOWO w wodach pitnych i próbkach środowiskowych TOCOWO w ściekach i próbkach przemysłowych

Kontrola on-line zawartości OWO 

Przemysłowy analizator OWO Sievers InnovOx Online wykorzystuje do pomiaru technologię utleniania w warunkach nadkrytycznych (SCWO – Supercritical Water Oxidation).

Analizator został zaprojektowany do analiz OWO w wodach i ściekach przemysłowych – w tym kwaśnych, zasolonych oraz zawierających dużą ilość cząstek stałych. Praca urządzenia wymaga jedynie okresowej obsługi, a niezależnie od rodzaju próbek analizator utrzymuje stabilną kalibrację przez co najmniej 6 miesięcy. Instrument może być dostarczony w konfiguracji przeciwwybuchowej zgodnej z amerykańskimi wymaganiami dla tego typu produktów (Class 1 Division 2 Groups A, B, C, D), co umożliwia pracę w atmosferze wybuchowej.

Analizator wykonuje pomiary:

  • TC (węgiel całkowity),
  • IC (węgiel nieorganiczny),
  • TOC (węgiel organiczny),
  • NPOC (nieusuwalny węgiel organiczny) w zakresie 0,5 – 50 000 ppm.

InnovOx ON-LINE jest przystosowany do pomiaru dwóch (wersja standardowa) lub pięciu strumieni (opcja). Przełączanie pomiędzy strumieniami następuje automatycznie w analizatorze. Analizator nie wymaga podłączenia komputera, jest obsługiwany przez ekran dotykowy lub protokół Modus / TCP/IP.

Analizatory InnovOx wykorzystują utlenianie w warunkach nadkrytycznych dla wody. Więcej informacji znajdą Państwo na podstronie dotyczącej wersji laboratoryjnej produktu.

Zakres pomiarowy TOC 0,5 – 50000 ppm
Tryby analizy TIC, NPOC, TC, TOC (TC-TIC)
Limit detekcji 0,05 ppm NPOC
Dokładność ± 3%
Precyzja RSD ≤ 1,5%
Czas analizy od 2,6 do 8,3 minuty
Wielkość cząstek stałych ≤ 200 µm bez filtrowania, ≤ 200 µm z filtrowaniem
Temperatura próbki 10 – 60°C (opcja do 85 °C)
Ciśnienie próbki do 125 psig
Wyjścia USB, Ethernet, binarne, 4-20 mA
Obudowa IP56 (opcja)
Praca w strefie EX opcja

Sievers InnovOx Lab – wersja laboratoryjna

Analizator posiada szereg opcji umożliwiających optymalną konfigurację sprzętu w zależności od zastosowania.


1. Air Purifier
Akcesorium instalowane w analizatorze oczyszcza gaz z CO2. Pozwala na wykorzystanie powietrza sprężonego w zakładzie jako gazu nośnego w analizatorze.


2. Panel filtrujący
Przystawka pozwalająca na filtrowanie próbki. Kontrolowana przez analizator, automatycznie czyszczona sprężonym powietrzem.


3. Pakiet Fail – Safe
Czujniki przepływu każdego z analizowanych strumieni oraz sensory poziomu cieczy w pojemnikach z odczynnikami i wzorcami.


4. IP56
Przystosowanie analizatora do standardu IP56 zabezpiecza elektronikę przez wodą i kurzem mogącym wpływać na pracę urządzenia. Upgrade polega na uszelnieniu obudowy i przystosowaniu do ciągłego przepłukiwania sprężonym powietrzem


5. Pompa perystaltyczna
Pozwala zaciągnąć próbkę do analizatora. Umożliwia pomiar TOC w strumieniach o ciśnieniu atmosferycznym. Jedna pompa może obsługiwać dwa strumienie próbki.

Analizator posiada szereg opcji umożliwiających optymalną konfigurację sprzętu w zależności od zastosowania.


6. Mounting Stand – statyw montażowy


7. Ochrona przeciwwybuchowa Class 1, Division 2, Group A, B, C, D
Analizator Innovox Online jest dostępny w konfiguracji posiadającej certyfikat dopuszczający do pracy w atmosferze wybuchowej, w strefach Ex.


8. Przystawka do pomiaru zawiesin bez konieczności filtrowania próbki
Przystawka umożliwia pomiar TOC w próbkach zawierających duże ilości substancji stałych, trudnych do odfiltrowania (ścieki). Do oddzielenia substancji stałych wykorzystany jest efekt przyspieszenia przepływu próbki i pojawiającej się w przystawce sile odśrodkowej.


9. Przystawka do pomiaru próbek gorących (do 85 °C)
Przystawka umożliwia próbkowanie bez chłodzenia, które w niektórych aplikacjach niekorzystnie wpływa na reprezentatywny pobór próbki.


Farmacja
energetyka i środowisko
przemysł rafineryjny
przemysł chemiczny