Sievers InnovOx Lab | Laboratoryjny analizator węgla organicznego w wodzie i ściekach

Innowacyjny analizator węgla organicznego w wodzie i ściekach.

Sievers InnovOx Lab to pierwsze urządzenie laboratoryjne wykorzystujące technologię utleniania w warunkach nadkrytycznej wody (SCWO Supercritical Water Oxidation).

Monitorowanie wody pod kątem zawartości związków organicznych, zwiększa kontrolę nad procesem co prowadzi do zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów. Analizator węgla organicznego Sievers InnovOx Laboratory to szybsza i wiarygodna alternatywa dla testów BzT (biologiczne zapotrzebowanie tlenu) i ChzT (Chemiczne zapotrzebowanie tlenu). Analizator może w jednej sekwencji oznaczyć zawartość węgla w wielu różnych próbkach, zarówno pospolitych jak i tych mniej popularnych i trudniejszych w pomiarze jak solanka czy zawiesiny.

Aparat InnovOx zapewnia niespotykaną efektywność utleniania, dynamiczny liniowy zakres pomiarowy od 0,25 do 50000 ppm i stabilność krzywej kalibracyjnej zarówno dla próbek wody procesowej i środowiskowej jak i dla bardziej zanieczyszczonych ścieków przemysłowych. Opatentowana przez producenta technika utleniania w warunkach nadkrytycznych dla wody pozwala na najlepszy odzysk ogólnego węgla organicznego z szerokiej gamy związków organicznych. Próbka oraz wytrącone zanieczyszczenia są usuwane przed każdym cyklem pomiarowym zapewniając wiarygodność pomiarów i długotrwałą niezawodność.

Mierzy:

 • TOC Total Organic Carbon – całkowitą zawartość węgla organicznego
 • TIC Total Inorganic Carbon – całkowitą zawartość węgla nieorganicznego
 • TC Total Carbon – całkowitą zawartość węgla
 • NPOC Non-purgeable Organic Carbon – całkowitą zawartość węgla w nielotnych związkach organicznych

Zastosowanie

InnovOx może mierzyć ścieki, próbki środowiskowe oraz wodę z procesów przemysłowych w:

 • przemyśle petrochemicznym
 • laboratoriach środowiskowych
 • instalacjach miejskiej wody pitnej i wody odpływowej
 • produkcji i przetwarzaniu związków chloru
 • żywności i napojach
 • elektrowniach
 • przemyśle papierniczym i celulozowym
 • zakładach produkcyjnych
 • przemyśle farmaceutycznym
 • ośrodkach badawczych

Analizatory InnovOx wykorzystują utlenianie w warunkach nadkrytycznych dla wody (SCWO – Supercritical Water Oxidation).

Technologia SCWO została opracowana dla potrzeb oczyszczania wysokiej objętości wodnych strumieni odpadów, osadów i zanieczyszczenia organiczne są neutralizowane za pomocą środka utleniającego w temperaturze i ciśnieniu powyżej punktu krytycznego dla wody (374,15 °C; 221,29 bar). Warunki te umożliwiają szybkie i całkowite utlenianie węgla organicznego do dwutlenku węgla. Aktualne badania i rozwój SCWO koncentrują się na uzdatnianiu różnych toksycznych i niebezpiecznych odpadów organicznych. SUEZ Water Technologies & Solutions jest pierwszą firmą wykorzystującą tę technologię w pomiarach laboratoryjnych TOC.

Zakres pomiarowy TOC  0,25 – 50000 ppm
Tryby analizy  TIC, NPOC, TC, TOC (TC-TIC)
Limit detekcji  ≤ 0,1 ppm NPOC
Dokładność  Większa wartośc z ± 3% i ± 0,25 ppm
Precyzja  RSD ≤ 3% dla pomiarów >5 ppm
Czas analizy  od 2,6 do 8,3 minuty
Wielkość cząstek stałych  do 800 µm
Temperatura próbki  10 – 60°C

Sievers InnovOx Online – wersja dedykowana dla przemysłu

Farmacja
energetyka i środowisko
przemysł rafineryjny
przemysł chemiczny


Linki do strony producenta