Sievers 500 RL / 500 RLe

Analizator TOC On-Line z możliwością pomiaru pojedynczych fiolek wprowadzający technikę laboratoryjną na poziom produkcji (0,03 ppb – 2,5 ppm)

Analizatory zawartości całkowitego węgla organicznego (TOC) rodziny SIEVERS* 500 RL On-Line są przyrządami pomiarowymi nie wymagającymi odczynników do wykonania analizy i przeznaczonymi do ciągłej kontroli zawartości związków organicznych w wodach o najwyższej czystości wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym, mikroelektronice i energetyce. Analizatory rodziny 500 RL zapewniają najwyższą dokładność wykonania analiz, fundamentalną dla wszystkich analizatorów TOC SIEVERS’a. Szeroka gama opcji pomiarowych pozwala na spełnienie specjalnych wymagań od pomiaru On-Line przy ciągłym monitorowaniu wód, aż do pomiaru pojedynczych próbek aplikowanych poprzez IOS, bez potrzeby odłączania analizatora od monitorowanej linii wodnej. Analizatory rodziny SIEVERS 500 RL wyposażono w kolorowy dotykowy ekran do odczytu danych i sterowania, intuicyjne menu obsługi, wskaźniki zużycia elementów i zaawansowany program autokalibracji zera dla poprawy odczytów w zakresie małych wartości TOC.

Zastosowania

  • farmacja, w tym do walidacji procesów czyszczenia
  • energetyka
  • mikroelektronika

Parametry techniczne

  • Utlenianie: naświetlanie promieniowaniem UV
  • Metoda pomiaru: konduktometryczna z membraną selektywnie przepuszczającą tylko CO2

Próbka przepływa przez wężownicę mieszającą, po czym jest rozdzielana na dwa różne strumienie. Pierwszy ze strumieni jest przeznaczony do pomiaru węgla całkowitego (TC), a drugi do pomiaru węgla nieorganicznego (IC). Strumień TC wpływa do reaktora, gdzie próbka jest poddawana naświetlaniu lampą UV. W wyniku działania światła UV substancje organiczne w próbce zostają utlenione do CO2. Strumień IC przepływa przez wężownicę opróżniającą, której konstrukcja sprawia, że oba strumienie docierają do modułów transferu CO2 w tym samym czasie. Moduł transferu CO2 zawiera opatentowaną przez SUEZ Water Technologies & Solutions membranę selektywnie przepuszczającą jedynie dwutlenek węgla. Na pomiar nie wpływa obecność jonów i innych związków w próbce, gdyż wszystkie te związki są blokowane i pozostają po stronie próbki. Po drugiej stronie każdej z membran znajduje się pętla z wodą DI, która zawiera dwie cele konduktometryczne (pierwszą do pomiaru TC, drugą IC). Wydzielony ze strumieni TC i IC dwutlenek węgla podwyższa przewodność wody, która jest mierzona w odpowiednich celach konduktometrycznych, a odczyty wartości przeliczane są na stężenia TC i IC. Wartość TOC jest mierzona jako różnica TC i IC.


Zastosowana metoda pomiaru pozwala na określenie rzeczywistej zawartości TOC 0 zgodnie z wymaganiami farmakopei. W przeciwieństwie do innych analizatorów TOC wykorzystujących detekcję NDIR, na każdym etapie analizy lotne substancje organiczne nie są usuwane z próbki.

Specyfikacja operacyjna
Zakres pomiarowy 0,03 ppb – 2,5 ppm
Dokładność ± 5%
Precyzja < 1% RSD lub 0,03 ppb (wyższa z wartości)
Tryby analizy On-line, on-line uśredniony, on-line tymczasowy
Czas analizy Ciągły: 6 minut
Uśredniony i tymczasowy: 0,5; 1; 4; 8 lub 24 h
Odporność na zawartość ozonu 50 ppb O3 – ciągłe;
200 ppb O3 przez 2 godziny dziennie
Wartość przepływu zewnętrznego Minimum 50mL/min
Temperatura próbki 1 – 95°C
Ciśnienie próbki Do 790 kPa
Substancje zakłócające Niewrażliwy na organiczne heteroatomy
Stabliność kalibracji 12 miesięcy
Przewodność
Zakres przewodności Do 35 μS/cm
Dokładność pomiaru ± 0,005 μS/cm lub ± 1% (wyższa z wartości)
Precyzja pomiaru < 0,25% RSD
Maksymalna dopuszczalna przewodność próbki przy pomiarze TOC 25 μS/cm przy neutralnym pH
Urządzenie
Wejścia 1 x izolowane wejście binarne
Wyjścia 3 x izolowane wyjścia 4-20 mA, 1 x Serial (RS-232), 1 x USB, 1 x port drukarki, 4 x porty alarmu, 1 x port Ethernet

Farmacja
energetyka
przemysł rafineryjny
elektronika