Sievers 500 RL / 500 RLe

Analizator TOC On-Line z możliwością pomiaru pojedynczych fiolek wprowadzający technikę laboratoryjną na poziom produkcji (0,03 ppb – 2,5 ppm)

Analizatory zawartości całkowitego węgla organicznego (TOC) rodziny SIEVERS* 500 RL On-Line są przyrządami pomiarowymi nie wymagającymi odczynników do wykonania analizy i przeznaczonymi do ciągłej kontroli zawartości związków organicznych w wodach o najwyższej czystości wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym, mikroelektronice i energetyce. Analizatory rodziny 500 RL zapewniają najwyższą dokładność wykonania analiz, fundamentalną dla wszystkich analizatorów TOC SIEVERS’a. Szeroka gama opcji pomiarowych pozwala na spełnienie specjalnych wymagań od pomiaru On-Line przy ciągłym monitorowaniu wód, aż do pomiaru pojedynczych próbek aplikowanych poprzez IOS, bez potrzeby odłączania analizatora od monitorowanej linii wodnej. Analizatory rodziny SIEVERS 500 RL wyposażono w kolorowy dotykowy ekran do odczytu danych i sterowania, intuicyjne menu obsługi, wskaźniki zużycia elementów i zaawansowany program autokalibracji zera dla poprawy odczytów w zakresie małych wartości TOC.

Instrument wykorzystuje do pomiaru technikę konduktometrii membranowej

Próbka przepływa przez wężownicę mieszającą, po czym jest rozdzielana na dwa różne strumienie. Pierwszy ze strumieni jest przeznaczony do pomiaru węgla całkowitego (TC), a drugi do pomiaru węgla nieorganicznego (IC). Strumień TC wpływa do reaktora, gdzie próbka jest poddawana naświetlaniu lampą UV. W wyniku działania światła UV substancje organiczne w próbce zostają utlenione do CO2. Strumień IC przepływa przez wężownicę opróżniającą, której konstrukcja sprawia, że oba strumienie docierają do modułów transferu CO2 w tym samym czasie. Moduł transferu CO2 zawiera opatentowaną przez SUEZ Water Technologies & Solutions membranę selektywnie przepuszczającą jedynie dwutlenek węgla. Na pomiar nie wpływa obecność jonów i innych związków w próbce, gdyż wszystkie te związki są blokowane i pozostają po stronie próbki. Po drugiej stronie każdej z membran znajduje się pętla z wodą DI, która zawiera dwie cele konduktometryczne (pierwszą do pomiaru TC, drugą IC). Wydzielony ze strumieni TC i IC dwutlenek węgla podwyższa przewodność wody, która jest mierzona w odpowiednich celach konduktometrycznych, a odczyty wartości przeliczane są na stężenia TC i IC. Wartość TOC jest mierzona jako różnica TC i IC.


Zastosowana metoda pomiaru pozwala na określenie rzeczywistej zawartości TOC 0 zgodnie z wymaganiami farmakopei. W przeciwieństwie do innych analizatorów TOC wykorzystujących detekcję NDIR, na każdym etapie analizy lotne substancje organiczne nie są usuwane z próbki.

Specyfikacja operacyjna
Zakres pomiarowy 0,03 ppb – 2,5 ppm
Dokładność ± 5%
Precyzja < 1% RSD lub 0,03 ppb (wyższa z wartości)
Tryby analizy On-line, on-line uśredniony, on-line tymczasowy
Czas analizy Ciągły: 6 minut
Uśredniony i tymczasowy: 0,5; 1; 4; 8 lub 24 h
Odporność na zawartość ozonu 50 ppb O3 – ciągłe;
200 ppb O3 przez 2 godziny dziennie
Wartość przepływu zewnętrznego Minimum 50mL/min
Temperatura próbki 1 – 95°C
Ciśnienie próbki Do 790 kPa
Substancje zakłócające Niewrażliwy na organiczne heteroatomy
Stabliność kalibracji 12 miesięcy
Przewodność
Zakres przewodności Do 35 μS/cm
Dokładność pomiaru ± 0,005 μS/cm lub ± 1% (wyższa z wartości)
Precyzja pomiaru < 0,25% RSD
Maksymalna dopuszczalna przewodność próbki przy pomiarze TOC 25 μS/cm przy neutralnym pH
Urządzenie
Wejścia 1 x izolowane wejście binarne
Wyjścia 3 x izolowane wyjścia 4-20 mA, 1 x Serial (RS-232), 1 x USB, 1 x port drukarki, 4 x porty alarmu, 1 x port Ethernet

Farmacja
energetyka
przemysł rafineryjny
elektronika