Rodzina Sievers M5310C | Ogólny węgiel organiczny w wodach pitnych i oczyszczonych

Rodzina analizatorów OWO (ogólnego węgla organicznego) serii M5310 C to urządzenia przeznaczone szczególnie do wód pitnych na każdym etapie oczyszczania – od wód surowych do wód oczyszczonych. Metoda pomiarowa wykorzystywana w analizatorach jest zgodna z amerykańską normą „Standard Method 5310 C” dotyczącą pomiaru ogólnego węgla organicznego w wodach pitnych. Analizatory M5310 C automatycznie obliczają stopień usunięcia substancji organicznych pomiędzy dwoma mierzonymi strumieniami (np. pomiędzy strumieniem wpływającym do i wypływającym z instalacji oczyszczania i przygotowania wody). Ze względu na specyfikę mierzonych próbek, wszystkie analizatory serii M5310 C są wyposażone w wewnętrzną przystawkę do usuwania nadmiaru węgla nieorganicznego. W rodzinie analizatorów serii M5310 C znajdują się urządzenia: Laboratoryjne, Przenośne oraz dwie wersje urządzeń On-line.

Seria M5310C jest następcą serii 5310C, należącej do poprzedniej generacji analizatorów węgla organicznego rodziny Sievers 900. Podobnie jak w poprzedniej generacji, analizatory M5310C posiadają wszystkie rozwiązania dostępne w serii M9, z wyjątkiem elementów niezbędnych w przemyśle farmaceutycznym i mikroelektronicznym.

Metoda pomiaru stosowana w analizatorach węgla organicznego serii M5310 C to konduktometria membranowa. Pomiar OWO jest odporny na obecność jonów zaburzających pomiar przewodności – przed celą konduktometryczną znajduje się membrana selektywnie przepuszczająca jedynie dwutlenek węgla, będący produktem całkowitego utlenienia węgla organicznego. Inne substancje są zatrzymywane na membranie i nie wpływają na pomiar.

Sievers M5310C Laboratory

Mierzone parametry:TOC, TC, IC
Zakres pomiarowy:4 ppb - 50 ppm
Metoda:Konduktometryczna z membraną selektywną

TOCOWO w wodach pitnych i próbkach środowiskowych TOCOWO w wodach oczyszczonych

Sievers M5310C Portable

Mierzone parametry:TOC, TC, IC
Zakres pomiarowy:4 ppb - 50 ppm
Metoda:Konduktometryczna z membraną selektywną

TOCOWO w wodach pitnych i próbkach środowiskowych TOCOWO w wodach oczyszczonych

Sievers M5310C On-Line

Mierzone parametry:TOC, TC, IC
Zakres pomiarowy:4 ppb - 50 ppm
Metoda:Konduktometryczna z membraną selektywną

TOCOWO w wodach pitnych i próbkach środowiskowych TOCOWO w wodach oczyszczonych