ICP5000DV | Optyczny spektrometr emisyjny (ICP-OES)

Optyczna Spektrometria Emisyjna jest techniką, która z roku na rok staje się coraz bardziej popularna, wypierając tym samym techniki mniej zaawansowane (absorpcyjną spektrometrię atomową, fotometrię, itp.) w zakresie analizy elementarnej. Pozwala na pomiar do 73 pierwiastków, głównie metali i półmetali, który zwykle odbywa się równocześnie dla wszystkich pożądanych długości fali. Spektrometr ICP-OES posiada również szerszy zakres mierzonych stężeń, co przekłada się na wygodę pomiaru. Urządzenia tego typu znajdą zastosowanie we wszelkich branżach analizujących skład pierwiastkowy – od żywności, przez farmację, chemię i petrochemię, metalurgię, aż do laboratoriów środowiskowych. ICP5000DV jest spektrometrem wykorzystującym wszelkie innowacyjne rozwiązania, aby z powodzeniem sprostać wyzwaniom stawianym we wszystkich wcześniej wymienionych branżach.

W pełni automatyczny optyczny spektrometr emisyjny

ICP5000DV jest w pełni automatycznym optycznym spektrometrem emisyjnym z plazmą wzbudzaną indukcyjnie.

Spektrometr przeprowadza pomiar stężenia pierwiastków śladowych w próbce w szerokim zakresie od 160 nm do 800 nm. Urządzenie wykorzystuje możliwość podglądu tzw. Dual View. Sygnał może być zebrany z obu podglądów jednocześnie, dzięki czemu użytkownik nie musi przejmować się wyborem odpowiedniego i ewentualnymi powtórzeniami pomiaru. Instrument wyposażono w siatkę dyfrakcyjną typu Echelle oraz system Prism Cross Disperion, które pozwalają na symultaniczny pomiar wszystkich linii spektralnych w jednym nastrzyku. Jako detektor zastosowano matrycę CCD. W połączeniu z wysoką częstotliwością zliczania – 500 KHz, urządzenie cechuje się niezwykle szybką analizą.

Do wprowadzenia próbki stosuje się pompę 4-kanałową oraz szklany nebulizator i cyklonową komorę mgielną. Za plazmę z kolei odpowiada generator RF 27,12 MHz oraz palnik jedno- lub trzyczęściowy. Ten drugi jest specjalnie przystosowany, aby ułatwić wszelkie prace związane z konserwacją spektrometru. Palnik trzyczęściowy może być demontowany w stylu plug and play i pozwala na szybkie wyciągnięcie i wyczyszczenie jedynie wtryskiwacza – elementu najbardziej narażonego na zabrudzenie. Montaż takiego palnika jest prosty, ponieważ budowa gniazda i elementów demontowanych pozwala na tylko jeno właściwe umiejscowienie. Nie jest więc wymagane osiowanie palnika względem podglądów.

Oprogramowanie
Optyczny spektrometr emisyjny ICP5000DV jest w pełni kontrolowany za pomocą oprogramowania komputerowego ICP-Win. Software posiada bibliotekę ponad 70 000 linii spektralnych wraz z korekcją międzypierwiastkową i interferencjami.

Szeroki wybór akcesoriów i konfiguracji
ICP-OES może być dowolnie przystosowany do potrzeb użytkownika. W ofercie producenta znajduje się szereg akcesoriów pozwalających na pomiar próbek silnie zasolonych, czy zawiesin. Roztwory kwaśne mogą być wprowadzane za pomocą inertnych systemów wprowadzania próbki i ceramicznych palników. W ofercie znajdują się również moduł generacji wodorków i autosampler X‑Y‑Z, oba kontrolowane z poziomu oprogramowania.

Próbka na samym początku zostaje przeprowadzona do nebulizatora za pomocą pompy perystaltycznej. U wylotu nebulizatora próbka w stanie ciekłym zostaje rozpylona z pomocą argonu do komory mgielnej. Krople o odpowiedniej wielkości cząstki trafiają do plazmy, a za duże zostają wypompowywane do ścieku.

Próbka trafia do plazmy, gdzie zostaje zatomizowana, a następnie zjonizowana. W trakcie atomizacji pierwiastki pochłaniają energię, a następnie emitują specyficzne fale elektromagnetyczne. Urządzenie rejestruje wszelkie zmiany w emisji widma za pomocą podglądu osiowego lub prostopadłego. Sygnał, przebywając szereg luster oraz polichromator, trafia na detektor – matrycę CCD. Natężenie sygnału dla danej długości fali jest wprost proporcjonalne do stężenia określonego pierwiastka w próbce.

Zasada działania ICP-OES (optyczny spektrometr emisyjny)

 • Siatka dyfrakcyjna Echelle 50 rowków/mm
 • Detektor CCD 1024 x 1024 px (piksel – 24 x24µm)
 • Chłodzenie detektora – 35 ˚C (potrójny moduł Peltiera)
 • Typ pomiaru Równoczesny Dual View
 • Zakres pomiarowy 160 – 800 nm
 • Rozdzielczość 6 pm dla 200 nm
 • Podawanie próbki 4-kanałowa, 12-rolkowa pompa perystaltyczna
 • Biblioteka linii spektralnych ponad 70000 linii
 • Wymiary 106 x 67 x 75 cm
 • Masa 180 kg
 • Żywność,
 • Geologia,
 • Medycyna,
 • Przemysł metalowy,
 • Petrochemia,
 • Badania środowiskowe,
 • Farmacja,
 • Chemia i biochemia.

Linki do strony producenta