Spektrometr absorpcji atomowej (ASA) | AA500

Spektrometr absorpcji atomowej AA500 podstawą każdego laboratorium

Spektrometry absorpcji atomowej (ASA) już od wielu lat są filarem analizy składu pierwiastkowego. Mimo, że powoli wypierane przez bardziej uniwersalną i jednocześnie bardziej kosztowną technikę – ICP‑OES, nadal są najbardziej popularne w laboratoriach analitycznych. Wszystkie analizatory rodziny AA500 posiadają takie same możliwości analityczne, różnią się jedynie techniką pomiaru ASA.

Mnogość wariantów i możliwości

Spektrometr absorpcji atomowej (ASA) AA500 dostępny są w trzech wariantach: płomieniowym, kuwety grafitowej i tandemie. Metodą płomieniową można w kilkanaście sekund oznaczyć pierwiastki, jednak tylko w zakresie mg/L. Wybierając metodę kuwety grafitowej można otrzymać znacznie niższe limity detekcji (rzędu µg/L) jednak kosztem czasu pomiaru (kilka minut na powtórzenie). Model tandem łączy w sobie dwie techniki za pomocą motorycznego uchwytu.

Oprócz standardowych palników acetylen-powietrze i N2O-powietrze, użytkownik ma możliwość zastosowania palnika propan-powietrze do pomiaru metali alkalicznych w trybie emisji.

Spektrometr absorpcji atomowej we wszystkich wariantach posiada dwie wbudowane metody korekcji tła – deuterową (wykorzystującą lampę deuterową o szerokim spektrum)  i Smith-Hieftje (wykorzystującą zjawisko samoabsorpcji energii po zwiększeniu prądu podawanego na daną lampę).

Metoda pomiarowa dopasowana do potrzeb Użytkownika

Spektrometr absorpcji atomowej AA500 posiada możliwość instalacji jednego z trzech palników. Każdy z nich odpowiada za nieco inną specyfikę pomiaru.

 • Palnik powietrze/acetylen – standardowo dołączany do urządzenia. Wykorzystuje jedną szczelinę o długości 100 mm. Dzięki zastosowaniu nebulizatora w pozycji stałej, palnik osiąga optymalną czułość ( > 0,28 Abs dla 2 ppm Cu). Użytkownik za pomocą oprogramowania może kontrolować wysokość płomienia.
 • Palnik N2O/acetylen – model opcjonalny wykorzystywany do pomiaru pierwiastków jonizujących w wyższej temperaturze, takich jak: glin, cyna, tytan, wapń, wanad, czy molibden. Palnik posiada jedną szczelinę o długości 50 mm. Może być wykorzystywany jako palnik uniwersalny, ponieważ zmiana rodzaju i ciśnienia podawanych gazów (N2O, powietrza, acetylenu) jest kontrolowana w pełni z poziomu oprogramowania.
 • Palnik powietrze/propan – trójszczelinowy, wykorzystywany opcjonalnie dla pierwiastków alkalicznych, np. potas, sód, czy lit, szczególnie w trybie pomiaru emisji. Pracuje na niższych ciśnieniach, jest tym samym bezpieczniejszy w obsłudze.

Poza metodą płomieniową spektrometry AA500G lub AA500FG mogą wykorzystywać kuwetę grafitową do pomiaru. W AA500G głowica kuwety jest zamocowana na stałe w przestrzeni pomiarowej, a w przypadku AA500GF zmotoryzowana na uchwycie wraz z atomizerem płomieniowym. Zmiana trybu jest sterowana z poziomu oprogramowania.

Metoda charakteryzuje się inną specyfiką pracy. Standardowo kuwety grafitowe przyjmują próbki do 20 µL objętości. Autosampler jest w tym przypadku niezwykle istotny, ponieważ pozwala na precyzyjne i powtarzalne podawanie cieczy. W oprogramowaniu istnieje możliwość ustawienia do 10 etapów grzania. Kuweta jest utrzymywana w odpowiednim miejscu za pomocą siłownika. Umożliwia to łatwą i szybką wymianę zużytego elementu jedną komendą w oprogramowaniu. System jest chłodzony za pomocą zewnętrznego cyrkulatora (dołączonego do spektrometru).

Spektrometr absorpcji atomowej AA500 – bezpieczna praca w Twoim laboratorium

Analizator posiada szereg zabezpieczeń, aby umożliwić pracę bez obaw. Do najważniejszych należą: ciągły monitoring ciśnienia gazów, sensor płomienia, detektor wycieku gazu, czy awaryjny przycisk odcinający zasilanie.

Spektrometr absorpcji atomowej AA500 został wyposażony w uniwersalny autosampler. Do zmiany charakterystyki pracy z  płomienia na kuwetę i odwrotnie wystarczy wymiana talerza na próbki.

Pomiar rozpoczyna się od rozproszenia próbki w nebulizerze. Zawiesina zostaje zmieszana z gazem palnym i trafia do palnika, gdzie ulega atomizacji w płomieniu. W tym samym czasie katodowa lampa wnękowa wysyła wiązkę światła o wąskim pasmie spektralnym.

 

Atomy w płomieniu pochłaniają energię świetlną, zmniejszając w ten sposób natężenie światła trafiającego przez monochromator na detektor. Równocześnie mierzona jest wiązka referencyjna. Stosunek natężenia energii wiązki próbki do wiązki referencyjnej nazywany jest transmitancją:

 

T=It/I0•100%

 

Dla uproszczenia pomiar natężenia przedstawia się w postaci logarytmicznej, czyli absorbancji:

 

A=log(100/T)

 

Spektrometr absorpcji atomowej AA500 zasada działania

 

Czytaj więcej o absorpcyjnej spektrometrii atomowej…

 • Układ optyczny Monochromator typu Czerny-Turner
 • Zakres spektralny 185 – 910 nm
 • Ustawienia szczeliny 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0 nm
 • Dokładność długości fali ±0,15 nm (korekcja automatyczna)
 • Powtarzalność długości fali 0,2 nm
 • Rozdzielczość Lepsza od 0,3 nm
 • Stabilność linini bazowej 0,005 A / 30 min
 • System lamp 8 lamp na stanowisku automatycznym, rtęciowa lampa HCL jest dostarczana razem z systemem
 • Czułość Cu 5 µg/mL > 0,85 Abs
 • Głowica palnika Palnik ze stopu tytanu
 • Nebulizator Wysokowydajny nebulizator szklany
 • Komora atomizacyjna Komora z materiału antykorozyjnego
 • Pozycjonowanie Automatyczne pozycjonowanie wysokości palnika przez komputer
 • Piec grafitowy  grzanie do 3000 ˚C, program rampy temperaturowej
 • Korekcja tła Deuterowa – 1,0 Abs, Smith-Hieftje – 3,0 Abs

AA500F – model w wersji płomieniowej

AA500G – wersja wyposażona w technikę kuwety grafitowej

AA500FG – połączenie obu technik w jednym analizatorze.

Zmiana trybu techniki odbywa się z poziomu oprogramowania.

 • Badania środowiskowe
 • Geby
 • Przemysł spożywczy
 • Produkty konsumenckie
 • Energetyka
 • Przemysł chemiczny
 • Farmacja

Linki do strony producenta