Przystawka Hydro Sight

Mastersizer 3000 – aparat do pomiaru wielkości cząstek

Wielkość cząstek

Hydro Sight – zobacz swoją dyspersję!

Hydro Sight to rewolucyjna przystawka dla serii Mastersizer 2000 i 3000 pozwalająca na szybką wizualizację i oszacowanie jakości dyspersji cząstek w cieczy podczas pomiaru

Wizualizacja w czasie rzeczywistym cząstek mierzonych za pomocą metody dyfrakcji pozwala zrozumieć jak mieszanie, działanie ultradźwięków lub dodatek środków powierzchniowo czynnych wpływa na dyspersję. Wizualna ocena dyspersji oraz automatyczny pomiar wielkości cząstek są możliwe do wykonania za pomocą jednego kliknięcia. Zapewniają szybkie i skuteczne wsparcie w identyfikacji problemów pomiarowych oraz walidacji metod, zgodnie z normą ISO 13320:2009 i innymi normami prawnymi.


  • Wizualizacja badanych cząstek
  • Obserwowanie i zrozumienie trendów zmian dyspersji
  • Automatyczne wykrywanie nietypowych cząstek
  • Ocena wielkość i kształtu cząstek
  • Szybka walidacja metod

Przystawkę Hydro Sight instaluje się bezpośrednio w układzie pomiarowym, pomiędzy przystawką dyspergującą a celą pomiarową. Hydro Sight rejestruje obrazy dyspersji próbki przepływającej przez specjalnie zaprojektowaną celę pomiarową. Metoda pomiaru to tzw. technologia bezsoczewkowego obrazowania dynamicznego (ang. lens-less dynamic image analysis). Dzięki niej, podczas pracy aparatu nie wymagane jest ustawianie ostrości i kalibracja przez Użytkownika.

Przystawka HydroSight jest przeznaczona do stosowania w przyrządach z serii Mastersizer 2000 i 3000, wyposażonych w przystawki dyspergujące „na mokro”, takie jak:

– Hydro MV,

– Hydro LV,

– Hydro EV

– Hydro SM,

Oraz:

– Hydro 2000MU

– Hydro 2000S

– Hydro 2000G

– Hydro 2000 SM

Farmacja
Gleby
Polimery, gumy i plastiki
Analiza kryminalistyczna
Produkty konsumenckie
Chemia specjalistyczna
Asfalty
Przemysł wydobywczy
Energetyka i środowisko
Przemysł rafineryjny
Przemysł spożywczy
Elektronika
Motoryzacja i lotnictwo
Cementy
Przemysł chemiczny
Proszki i granulaty
Emulsje i zawiesiny


Linki do strony producenta