Rodzina RamanRxn | Spektrometry Ramana

Rozwiązanie pozwalające na kontrolę procesów w czasie rzeczywistym

Seria spektrometrów Ramana RamanRxn została zaprojektowana w celu zwiększenia kontroli i wiedzy o swoim procesie. Rodzina reprezentuje nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii Ramana zarówno dla laboratoriów, jak i dla przemysłu w obrębie chemii, farmacji, oraz  biotechnologii.

Każdy ze spektrometrów rodziny RamanRxn opiera się na tej samej zasadzie działania – wykorzystuje spektrometrię Ramana do identyfikacji zmieniających się trendów procesu. Spektrometry Ramana przeprowadzają cykliczne skany widm Ramana za pomocą sond in-/on-line. Jeśli w procesie zachodzą zmiany zmieniające widma (reakcje pomiędzy związkami, uwodnienie, krystalizacja, mieszanie kilku składników, polimeryzacja, fermentacja itp.), urządzenie jest w stanie rozpoznać nawet subtelne różnice. Na podstawie wyników tzw. pików charakterystycznych (charakteryzujących się wyraźną i stabilną zmianą widma o danej długości fali w czasie) użytkownik może uzyskać informację o trendzie ilościowym (np. stężenie glukozy w trakcie fermentacji) lub jakościowym (np. koniec procesu powlekania).

Zasada działania spektrometrów Ramana firmy Kaiser Optical Systems została opisana w artykule.

Urządzenie Rxn1 Rxn2 Rxn2 Hybrid Rxn2 1000 Rxn3 Rxn3 PhAT Rxn4 Gas-phase Rxn4
Typ pomiaru Raman
Długość fali lasera 532 nm, 785 nm 532 nm, 785 nm 785 nm 1000 nm 532 nm, 785 nm, 1000 nm 785 nm 532 nm 532 nm, 785 nm, 1000 nm
Zakres spektralny 100 – 4375 cm-1 (532 nm)

100 – 3425 cm-1 (785 nm)

150 – 4375 cm-1 (532 nm)

150 – 3425 cm-1 (785 nm)

150 – 1875 cm-1 200 – 2400 cm-1 150 – 4375 cm-1 (532 nm)

150 – 3425 cm-1 (785 nm)

200 – 2400 cm-1 (1000 nm)

150 – 1875 cm-1 100 – 4375 cm-1 150 – 4375 cm-1 (532 nm)

150 – 3425 cm-1 (785 nm)

200 – 2400 cm-1 (1000 nm)

Ilość kanałów 1 4 2 (w tym jeden PhAT) 1 Do 4 1 PhAT 1 Do 4
Temperatura otoczenia 20 – 25 ˚C 15 – 30 ˚C 15 – 30 ˚C 15 – 30 ˚C 5 – 30 ˚C (532 nm, 785 nm)

15 – 30 ˚C (1000 nm)

5 – 30 ˚C 5 – 30 ˚C 5 – 30 ˚C
Wilgotność względna 20 – 80% bez kondensacji
Zasilanie 110 – 240 V AC

50 – 60 Hz

110 – 240 V AC

50 – 60 Hz

110 – 240 V AC

50 – 60 Hz

110 – 240 V AC

50 – 60 Hz

110 – 240 V AC

50 – 60 Hz

110 – 240 V AC

50 – 60 Hz

110 – 240 V AC

50 – 60 Hz

110 – 240 V AC

50 – 60 Hz

Zużycie energii Max <200 W

Średnio <135 W

Max <400 W

Średnio <150 W

Max <400 W

Średnio <150 W

Max <400 W

Średnio <150 W

Max <400 W

Średnio <220 W

Max <400 W

Średnio <220 W

Max <400 W

Średnio <150 W

Max <400 W

Średnio <150 W

Czas rozgrzewania 30 minut
Interfejs PC z windows 7 32-bit/64-bit Professional PC z windows 7 32-bit/64-bit Professional PC z windows 7 32-bit/64-bit Professional PC z windows 7 32-bit/64-bit Professional Wbudowany system z windows 7 32-bit/64-bit Professional Wbudowany system z windows 7 32-bit/64-bit Professional PC z windows 7 32-bit/64-bit Professional PC z windows 10
Wymiary 58 x 45 x 20 cm 28 x 62 x 48 cm 28 x 62 x 48 cm 28 x 62 x 48 cm 61 x 66 x 109 cm 61 x 66 x 109 cm 48 x 61 x 26,7 cm 48 x 61 x 26,7 cm
Masa 28 kg 31 kg 31 kg 31 kg 120 kg 120 kg 28 kg 28 kg

RamanRxn1 – instrument przeznaczony do badań laboratoryjnych. Może zostać wyposażony w dowolne akcesoria ramanowskie.

 

RamanRxn2 – czterostrumieniowy analizator Ramana zaprojektowany do rutynowych analiz próbek, rozwijania badań w R&D, oraz w procesie powiększania skali. Działa z powodzeniem w procesach przemysłowych, o ile specjalne zabezpieczenia przeciwwybuchowe nie są wymagane.

 

RamanRxn2 Hybrid – sprzęt pozwala na pomiar zarówno płynów, jak i ciał stałych. Wykorzystuje unikalną technologię Kaiser PhAT do określenia widma Ramana z większego obszaru pomiarowego.

 

RamanRxn2 1000 – urządzenie zostało przystosowane do aplikacji, w których fluorescencja uniemożliwia wykorzystanie standardowego Ramana.

 

RamanRxn3 – analizator stworzony do ciągłej kontroli procesu in-situ wprost na hali produkcyjnej. Może być zabezpieczony i certyfikowany w standardzie ATEX dla instalacji w obszarze niebezpiecznym. Sondy mogą zostać skonfigurowane indywidualnie pod klienta. Występuje również w wersji obsługującą wielopunktową sondę PhAT.

 

RamanRxn4 Gas-phase – wielokanałowy analizator Ramana 532 nm. W połączeniu z sondą AirHead może być wykorzystany do pomiaru fazy gazowej in-situ. Produkt zaprojektowany do umiejscowienia w sterowni w standardowych 19-calowych kieszeniach.

 

RamanRxn4 – model oferowany w rozwiązaniu wielokanałowym lub PhAT w kompaktowej obudowie. Możliwość instalacji w sterowni w specjalnych regałach. W razie potrzeby może zostać dostarczony w wersji certyfikowanej ATEX.

Producent oferuje szereg sond, które dedykowane są do konkretnych zastosowań i aplikacji:

Sonda bezstykowa – nadaje się do wszelkich aplikacji, w których warunki nie pozwalają na bezpośredni kontakt z próbką. Skupia światło w danej odległości od głowicy (zwykle 1 cm. Sonda działa przez wszelkie materiały przezroczyste (kwarc, plastik).
Sonda zanurzeniowa – znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest kontrola reakcji w stanie ciekłym. Ustawienia soczewki i skupienia wiązki świetlnej są dokonywane przy produkcji. Sonda może skupiać światło 3 cm przed głowicą (dla reakcji w cieczy transparentnej) lub bezpośrednio za szkiełkiem ochronnym (dla cieczy mętnej).
Sonda PhAT – została skonstruowana w unikalny sposób, umożliwiając zastosowanie spektrometrii Ramana w najtrudniejszych aplikacjach. Sonda nie skupia wiązki światła w jednym punkcie, a na pewnym obszarze. Dzięki umieszczeniu 60 detektorów sygnał z obszaru jest uśredniany i wysyłany do analizatora.

 

W ofercie firmy Kaiser Optical Systems znajdują się także inne, nie wymienione wyżej sondy m.in. sondy do kontroli procesów w fazie gazowej, sondy do bioprocesów i sondy jednorazowe.

Farmacja

biotechnologia

polimery

produkty konsumenckie

chemia specjalistyczna

przemysł rafineryjny

przemysł chemiczny

białka


Linki do strony producenta