XplorAA | Spektrometr absorpcji atomowej

Analizator przeznaczony dla podstawowych badań laboratoryjnych – PRODUKT NIE ZNAJDUJE SIĘ JUŻ W NASZEJ OFERCIE

Spektrometr absorpcji atomowej XplorAA został zaprojektowany z myślą o laboratoriach ogólnych. Posiada dwa lub sześć stanowisk na lampy. Występuje w wersji z programowalnym gasbox’em, jak i wersji tańszej – manualnej. Analizator posiada automatyczny system regulacji długości fali oraz szczeliny dla szybkiej i pewnej analizy. Nowoczesna korekcja tła typu Hyper-Pulse pozwala osiągnąć dokładniejsze i bardziej precyzyjne wyniki. Aparat posiada wbudowaną pułapkę cieczy. Monochromator w konstrukcji Ebert-Fastie pozwala na pomiar w zakresie 175 – 900 nm.

Pomiar rozpoczyna się od rozproszenia próbki w nebulizerze. Zawiesina zostaje zmieszana z gazem palnym i trafia do palnika, gdzie ulega atomizacji w płomieniu. W tym samym czasie katodowa lampa halogenowa wysyła wiązkę światła o wąskim pasmie spektralnym.

 

Atomy w płomieniu pochłaniają energię świetlną, zmniejszając w ten sposób natężenie światła trafiającego przez monochromator na detektor. Równocześnie mierzona jest wiązka referencyjna. Stosunek natężenia energii wiązki próbki do wiązki referencyjnej nazywany jest transmitancją:

 

T=It/I0•100%

 

Dla uproszczenia pomiar natężenia przedstawia się w postaci logarytmicznej, czyli absorbancji:

 

A=log(100/T)

 

Podstawowe parametry

  • Zakres długości fali: 175 – 900 nm
  • Szerokość szczeliny: 1,0 – 2,0 nm zmienna w odstępach 0,1 nm
  • Długość ogniskowa monochromatora 333 nm
  • Lorekcja tła: lampa deuterowa 175 – 423 nm
  • Wymiary: wys. 48cm x szer. 82 cm x gł. 52 cm
  • Masa ok. 50 kg

System GF5000

System GF5000 to zautomatyzowany piec grafitowy. Może być użyty z każdym spektrometrem ASA firmy GBC. Pozwala na oznaczanie 50 pierwiastków do stężenia rzędu ppb. Zapewnia automatyzację procesu, powtarzalność oraz dokładność pomiaru. System 5000 zawiera: Auto Sampler, źródło zasilania, głowicę roboczą oraz opcjonalnie kamerę ESV (w standardzie przy aparatach SavantAA Σ i SavantAA Z Enduro). Cały układ jest sterowany poprzez oprogramowanie spektrometru.

System HG3000 PII

System HG3000 PII to automatyczny, ciągły generator do analizy pierwiastków tworzących wodorki takich jak rtęć, arsen, selen, antymon, bizmut, tellur, cyna, german oraz ołów. Zastosowanie techniki wodorkowej pozwala obniżyć limity detekcji powyższych pierwiastków nawet o kilka rzędów wielkości. Ponieważ system działa w przepływie ciągłym, sygnały mogą być łączone. Pozwala to na redukcję szumów i zwiększenie limitu detekcji w porównaniu do systemu korzystającego z przejściowych sygnałów.

Autosampler SDS720

SDS720 jest precyzyjnym auto-samplerem zapewniającym poprawność i szybkość wykonywania analizy. Zawiera półkę na 240 próbek o pojemności 14 mL oraz stojak do przechowywania 10 fiolek do wzorców o pojemności 50 mL. W opcji dostępny jest stojak na 720 próbek. Oprogramowanie całkowicie kontroluje czas płukania, czas opóźnienia, liczbę powtórzeń, szybkość kalibracji, czas pomiaru oraz kolejność analizowanych próbek.

Badania środowiskowe
gleby
przemysł spożywczy
produkty konsumenckie
energetyka
przemysł chemiczny
farmacja


Linki do strony producenta