OptiMass | Spektrometr masowy

Unikalny analizator ICP-Time Of Flight-MS – PRODUKT NIE ZNAJDUJE SIĘ JUŻ W NASZEJ OFERCIE

Instrument OptiMass 9500 ICP-TOF-MS (Spektrometr masowy z analizatorem czasu przelotu jonów z plazmą wzbudzaną indukcyjnie) wyznacza nowe standardy w analizie elementarnej. Do separacji jonów w aparacie wykorzystano analizator czasu przelotu zamiast kwadrupolu, co poskutkowało znacznym poprawieniem możliwości analitycznych. Oznaczenie pierwiastków w  zakresie 1 – 260 amu jest wykonywane w zaledwie 25 sekund (klasyczny aparat w oparciu o kwadrupol potrzebuje ok. 3 minut do oznaczenia 20 pierwiastków). Wszystkie pierwiastki w zakresie są oznaczane jednocześnie, dzięki czemu OptiMass nadaje się idealnie do analizy całkiem nieznanych i cennych próbek.

 

1. Próbka ciekła zostaje rozpylona w nebulizatorze i trafia do komory mgłowej

2. Atomizacja próbki w plazmie

3. Strumień jonów kierowany do akceleratora ortogonalnego

4. Jony „wypychane” pod kątem 90° do komory przelotowej

5. Smartgate zatrzymuje jony Argonu i interferencje

6. Jony docierają do detektora jonowego, a sygnał o danym natężeniu zostaje wyświetlany w postaci pików

Podstawowe parametry

  • Zakres pomiarowy: 1-260 u
  • Rozdzielczość: >2000 (m/z = 238U) lub 0,4 u
  • Czas pomiaru: 25s dla pełnego spektrum pierwiastków
  • Regulacja palnika: +/- 2 mm z regulacją co 0,1 mm kontrolowane komputerowo
  • Zużycie argonu: zwykle poniżej 12 l/min
  • Generator fal radiowych: 27,12 MHz o automatycznie regulowanej mocy 500 – 1500 W
  • Zasilanie 220-240 V AC, 7 kW, 20 A, 50/60 Hz
  • Wymiary: wys. 60 cm x szer. 120 cm x gł. 82 cm
  • Masa: ok. 270 kg

Optimass 9500

Instrument OptiMass 9500 ICP-TOF-MS (Spektrometr masowy z analizatorem czasu przelotu jonów z plazmą wzbudzaną indukcyjnie) wyznacza nowe standardy w analizie elementarnej. Do separacji jonów w aparacie wykorzystano analizator czasu przelotu zamiast kwadrupolu, co poskutkowało znacznym poprawieniem możliwości analitycznych. Oznaczenie pierwiastków w  zakresie 1 – 260 amu jest wykonywane w zaledwie 25 sekund (klasyczny aparat w oparciu o kwadrupol potrzebuje ok. 3 minut do oznaczenia 20 pierwiastków). Wszystkie pierwiastki w zakresie są oznaczane jednocześnie, dzięki czemu OptiMass nadaje się idealnie do analizy całkiem nieznanych i cennych próbek.

OptiMass 9500 jest bardzo oszczędny w kwestii zużycia argonu. Spektrometr wykorzystuje mniej niż 12 l/min gazu, co, przy uwzględnieniu niezwykle krótkiego czasu pomiaru, skutkuje nawet pięciokrotnie mniejszym zużyciem w porównaniu ze standardowym kwadrupolem. Mniejsze zużycie to mniejsze wydatki i mniej frustracji związanej z wymianą butli.

ICP-TOF-MS jest jedną z najlepszych metod dla rozszerzenia o moduł ablacji laserowej (LA). OptiMass 9500 jest w stanie przeprowadzić analizę już z jednego „strzału” laserem, dzięki czemu ubytki badanego materiału są minimalne. Dlatego też LA-ICP-TOF-MS jest coraz częściej używaną metodą w kryminalistyce czy w analizie pierwiastkowej dzieł sztuki.

Optimass 9600

Następca analizatora OptiMass 9500 charakteryzuje się wszystkimi zaletami poprzednika, a dodatkowo został doposażony w oktopolową komorę kolizyjną (Octopole Collision Cell – OCC) dla jeszcze większej dokładności pomiarów. Dodatkowy moduł pozwala oznaczać pierwiastki w ilości pojedynczych ppt, a także ograniczyć zakłócenia. Spektrometr masowy został ponadto wyposażony w usprawniony system próżni, poprzez dołączenie bardzo wydajnej pompy 260 l/s, aby poradzić sobie z większym dawkowaniem gazu z oktopolu. Analizator OptiMass 9600 jest jedną z najlepszych pozycji na rynku dla najbardziej wymagających użytkowników.

Autosampler SDS720

SDS720 jest precyzyjnym auto-samplerem zapewniającym poprawność i szybkość wykonywania analizy. Zawiera półkę na 240 próbek o pojemności 14 mL oraz stojak do przechowywania 10 fiolek do wzorców o pojemności 50 mL. W opcji dostępny jest stojak na 720 próbek. Oprogramowanie całkowicie kontroluje czas płukania, czas opóźnienia, liczbę powtórzeń, szybkość kalibracji, czas pomiaru oraz kolejność analizowanych próbek.

System HG3000 PII

System HG3000 PII to automatyczny, ciągły generator do analizy pierwiastków tworzących wodorki takich jak rtęć, arsen, selen, antymon, bizmut, tellur, cyna, german oraz ołów. Zastosowanie techniki wodorkowej pozwala obniżyć limity detekcji powyższych pierwiastków nawet o kilka rzędów wielkości. Ponieważ system działa w przepływie ciągłym, sygnały mogą być łączone. Pozwala to na redukcję szumów i zwiększenie limitu detekcji w porównaniu do systemu korzystającego z przejściowych sygnałów.

Badania środowiskowe
gleby
przemysł spożywczy
produkty konsumenckie
energetyka
przemysł chemiczny
farmacja
analiza kryminalistyczna


Linki do strony producenta