Enduro T2100 | Spektrometr absorpcji atomowej

Unikalny spektrometr tandemowy – PRODUKT NIE ZNAJDUJE SIĘ JUŻ W NASZEJ OFERCIE

Enduro T2100 to swoiste połączenie modeli SavantAA Σ i SavantAA Z Enduro. Analizator wyposażono zarówno w układ do techniki płomieniowej w połączeniu z korekcją deuterową, jak i system kuwety grafitowej z korekcją Zeemana. W zestawie zamieszczono również uniwersalny autosampler na 133 próbki. W razie potrzeby do analizatora można dołączyć moduł generatora wodorków.

Cechy analizatora:

  • Ośmiolampowe stanowisko wyposażone w automatyczną optymalizację pozycji lamp,
  • Zautomatyzowana regulacja palnika zapewniająca wyrównanie zarówno w osi pionowej jak i poziomej,
  • Zasilanie jednej Super Lampy zwiększającej limit detekcji dla takich pierwiastków jak Arsen, Selen, Kadm, Nikiel i Ołów i innych,
  • System automatycznego rozpoznawania lamp,
  • Deuterowa korekcja tła przy użyciu metody płomieniowej,
  • Wzdłużna korekcja tła Zeemana regulowana w zekresie 0,6 – 1,1 Tesli przy użyciu kuwety grafitowej,
  • Opóźnienie jedynie 1 ms pomiędzy pomiarem całkowitym, a pomiarem tła dla pomiaru w piecu.
  • W zestawie z palnikiem do mieszanik acetylen-powietrze, acetylen-podtlenek azotu oraz uniwersalny autosampler.
  • Generator wodorków o przepustowości co najmniej 60 próbek na godzinę.

Pomiar rozpoczyna się od rozproszenia próbki w nebulizerze. Zawiesina zostaje zmieszana z gazem palnym i trafia do palnika, gdzie ulega atomizacji w płomieniu. W tym samym czasie katodowa lampa halogenowa wysyła wiązkę światła o wąskim pasmie spektralnym.

 

Atomy w płomieniu pochłaniają energię świetlną, zmniejszając w ten sposób natężenie światła trafiającego przez monochromator na detektor. Równocześnie mierzona jest wiązka referencyjna. Stosunek natężenia energii wiązki próbki do wiązki referencyjnej nazywany jest transmitancją:

 

T=It/I0•100%

 

Dla uproszczenia pomiar natężenia przedstawia się w postaci logarytmicznej, czyli absorbancji:

 

A=log(100/T)

 

Zakres spektralny 175 – 900 nm
Układ dwuwiązkowy „True Double Beam”
Monochromator 333 mm Ebert-Fastie z holograficzną siatką dyfrakcyjną 1800 linii/mm
Szerokość szczeliny 0,1 – 2,0 nm zmienna w odstępach 0,1 nm
Zakres pomiarowy do 3 Abs
Korekcja tła deuterowa w zakresie 175 – 425 nm

Zeemana z możliwością regulacji 0,6 – 1,1 Tesli

Autosampler uniwersalny na 133 próbki
Zasilanie 110 – 240 V, 50/60Hz, 600 W

Linki do strony producenta