RheoStream | Reometr kapilarny on-line

RheoStream to reometr do pomiaru lepkości, rozrzedzenia ścinania i pozornej granicy płynięcia on-line w lepkich cieczach nienewtonowskich. Aparat umożliwia dostosowanie najważniejszych parametrów związanych z lepkością produktu w czasie rzeczywistym – nie będzie już konieczne czasochłonne pobieranie próbek i oczekiwanie na wyniki analiz. Dzięki natychmiastowym wynikom, unikamy sytuacji konieczności pozbycia się wadliwych partii produktu.

RheoStream może być stosowany zarówno w procesach ciągłych, jak i wsadowych. Dzięki możliwościom aparatu, błąd ludzki w pomiarach staje się przeszłością – RheoStream mierzy w ten sam sposób za każdym razem, z większą precyzją niż większość procedur kontroli jakości. RheoStream jest instalowany bezpośrednio w procesie produkcyjnym, tuż obok cieczy, która ma być mierzona. Pobiera częste próbki, które są obsługiwane i analizowane w urządzeniu. Urządzenie dostarcza dane do systemu sterowania fabryki – dzięki temu otrzymujemy dane do ręcznego lub automatycznego sterowania procesem.

System RheoStream® to w pełni zautomatyzowany reometr kapilarny zamknięty w niewielkiej obudowie. W przeciwieństwie do innych reometrów procesowych, RheoStream przejmuje pełną kontrolę nad próbką. Płyną z tego następujące korzyści:

 • Temperatura próbki jest kontrolowana do pożądanego poziomu.
 • Lepkość jest mierzona w kontrolowanym zakresie szybkości ścinania.

zasada dzialania rheostream

 

Wynik z RheoStream to lepkość przy 3 szybkościach ścinania. Istnieje również możliwość uzyskania parametrów z modelu krzywej lepkości (Bingham, Casson itp.). Urządzenie mierzy nowy profil lepkości co 1-2 minuty. Najpierw próbka automatycznie wpływa do urządzenia, gdzie jest mierzona w sekwencji kroków. Następnie, precyzyjna pompa kontroluje przepływ próbki przez kapilarę przy kilku ustawionych szybkościach przepływu i rejestrowany jest spadek ciśnienia. Oprogramowanie RheoStream przekształca dane ciśnienia w precyzyjne wartości lepkości. Które następnie można odczytać z poziomu oprogramowania, lub przesłać bezpośrednio do sterowni.

 

Metoda pomiarowa krok po kroku:

 1. Próbka jest pobierana z urządzenia procesowego.
 2. Pompa strzykawkowa kontroluje szybkości przepływu w pulsach.
 3. Grzałka/chłodnica zapewnia stałą temperaturę pomiaru.
 4. Ciecz przepływa przez cienką rurkę (kapilarę).
 5. Różnica ciśnień (ΔP) jest mierzona dla każdego pulsu.
 6. Komputer urządzenia przekształca sygnały ciśnienia w wartości lepkości.
 7. Wyniki są wyświetlane na interfejsie użytkownika / wyniki zostają przesłane do sterowni
Parametr Specyfikacja
Wymiary (Wys. x Szer. x Dł.) 300 x 300 x 220 mm (obudowa)
Waga 10 kg
Zasilanie 24 VDC, maks. 10 A
Poziom hałasu <41 dB
Materiał wykonania obudowy Stal nierdzewna (chłodnica z aluminium)
Materiały mające kontakt z próbką Stal nierdzewna 316, politetrafluoroetylen (PTFE), Nylon 12, szkło borokrzemianowe i PEEK
Materiał uszczelniający FKM. Opcjonalnie: FFKM
Maksymalny rozmiar cząstek w próbce 1000 μm
Maksymalne ciśnienie robocze 3 bar
Temperatury Temperatura otoczenia: 15 – 40°C

Temperatura wpływającej próbki: 15 – 50°C

Temperatura pomiaru: 20 – 40 ± 0.2°C

Kontrola temperatury Urządzenie jest chłodzone wodą, zużycie wody: 2-5 l/h
Zakres lepkości 100 – 20,000 mPa·s @ 10s-1
Maksymalna objętość próbki 5 ml
Częstotliwość pomiaru 1 pomiar co 1 – 3 min
Dane z pomiaru 1. Wiskozymetria (krzywa przepływu, 1 – 4 punkty lepkości względem szybkości ścinania)

2. Temperatura pomiaru

Precyzja: Powtarzalność wiskozymetrii: ±2%

 • RheoStream® FC – wersja podstawowa aparatu
 • RheoStream® FCX – wersja do stref zagrożonych wybuchem
 • Opcjonalny sterylny zawór dla linii produkcyjnych z wysokimi standardami higieny
 • przemysł spożywczy; sosy
 • detergenty
 • podukty higieny osobistej: mydła w płynie, balsamy, kremy, szampony
 • farby
 • kleje
 • baterie

Linki do strony producenta