Aktualności

Pragniemy serdecznie podziękować Państwu za udział w organizowanym przez naszą firmę szkoleniu: ,,Polski Klub Malverna 2019: Pomiar Wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej. Analizatory Mastersizer 2000 i 3000„.  Uczestnicy szkolenia zapoznali się z następującymi tematami: Teoria oraz metoda dyfrakcji laserowej – możliwości i ograniczenia Dyfrakcja laserowa i mikroskopowa analiza obrazu: synergia metod w badaniach granulometrycznych Optymalizacja […]

Czytaj dalej

Kontrola procesu produkcyjnego stanowi jedno z największych wyzwań przemysłu XXI wieku. Jedną z technik umożliwiających monitorowanie i kontrolę procesów w czasie rzeczywistym jest spektroskopia Ramana. Technika ta początkowo wykorzystywana była głównie w laboratoriach, gdzie umożliwiała m.in. określanie zawartości związków chemicznych, badanie jednorodności produktu, a w połączeniu z mikroskopem optycznym – identyfikację składu chemicznego pojedynczych cząstek. […]

Czytaj dalej

Detektor Sievers M9 SEC DOC wzbogaca analizę HPLC/SEC o ilościową detekcję węgla organicznego. M9 SEC separuje i ilościowo oznacza wszystkie frakcje organiczne, nie tylko zawierające chromofor lub fluorofor. Sievers M9 SEC DOC jest detektorem, który daje nam możliwość analizy organiki w poszczególnych frakcjach, dzięki czemu  pozwala lepiej zrozumieć systemy oczyszczania wody. Analiza całkowitego węgla organicznego […]

Czytaj dalej

Spektroskopia Ramana jest bardzo popularną i szeroko stosowaną techniką pomiarową. W niniejszym artykule odpowiedzieliśmy na najczęściej zadawane pytania związane z tematyką zarówno samej technologii, jak i urządzeń czy potencjalnych aplikacji. Czym jest spektroskopia Ramana? Spektroskopia Ramana jest nieniszczącą techniką pomiarową wykorzystującą zjawisko nieelastycznego rozpraszania fotonów na cząstkach (efekt Ramana). Większość padających na próbkę fotonów rozpraszana […]

Czytaj dalej

Nieodłącznym elementem charakteryzacji układów makrocząsteczkowych jest wyznaczenie rozkładu masy cząsteczkowej. Najpopularniejszą techniką wykorzystywaną w tym celu jest chromatografia żelowa GPC (Gel Permeation Chromatography)/SEC (Size-Exclusion Chromatography). GPC/SEC w odróżnieniu od chromatografii cieczowej wykorzystuje do pomiaru kolumny wypełnione porowatym żelem. Małe makrocząsteczki wnikają w pory żelu co wydłuża ich czas przepływu przez kolumnę (dłuższy czas retencji), duże […]

Czytaj dalej